Riitautetun saatavan oikeudellinen perintä

17.09.2020

Liiketoiminnassa tulee vastaan tilanteita, joissa asiakkaasi katsoo, ettei hänen tarvitse maksaa laskuasi. Kun asiakkaalla on jokin edes väitetty peruste maksamatta jättämiselle, et voi periä saatavaa riidattomana tai esimerkiksi käyttää trattaperintää.

Riitaisen saatavan osalta on oikeudellinen riita maksuvelvollisuudesta ja niissä on aina olemassa häviöriski. Riidassa on järkevää käyttää asiantuntija-apua. Mikäli neuvotteluilla ei päästä toivottuun lopputulokseen asia joudutaan viemään käräjäoikeuteen.

Riitautetun saatavan perintä menee käräjäoikeuden ratkaistavaksi, jos asiaa ei sovita.

Mitä näissä tapauksissa kannattaa tehdä?

Kun asiakas reklamoi/riitauttaa laskusi ja hän ei sinun mielestäsi ole ainakaan täysin oikeassa, sinun kannattaa soittaa meille numeroon 044 984 8548. Kartoitan tilanteen ja kerron alustavan arvioni tapauksesta maksuttoman alkuneuvottelun puitteissa.

Jos olet sitä mieltä, että asiakas on täysin oikeassa ja hänen vaatimuksensa ovat oikeat, sinun kannattaa yleensä joko suostua vaatimuksiin ilman riitaa tai pyrkiä neuvottelemaan jokin järkevä sovintoratkaisu.


Miten prosessi toimii?

Annettuasi toimeksiannon minulle, selvitän mistä asiassa on kyse ja mitä on tapahtunut. Tämän jälkeen laadin oikeudellisesti perustellun vaatimuskirjeen. Lähetän vaatimuskirjeen, kun olet hyväksynyt lähettämisen.

Jos vastapuoli ei hyväksy vaatimusta sellaisenaan, pyrin ensisijaisesti saavuttamaan haluamasi lopputuloksen neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut eivät johda haluamaasi lopputulokseen vien asian käräjäoikeuteen.


Oikeusturvavakuutuksesi korvaa todennäköisesti riidan kulut

Sinun kannattaa tarkistaa heti riidan synnyttyä, jos sinulla on riidan kulut kattava oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutukset korvaavat yleensä riitaisen perinnän aiheuttamat lakimieskulut.

Vaadin myös vastapuolta korvaamaan lakimieskulusi.


Tarvitsetko apua riitautetun saatavan perimisessä? Käytä maksutonta alkuneuvottelua

Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella tai soita numeroon 044 984 8548, jos tarvitset apua riitautetun saatavan perimisessä.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com


Uusimmat artikkelit

Tässä artikkelissa käsittelen laskun reklamaatiota. Artikkelissa on käytännönläheiset ohjeet laskun reklamaatioon tekemiseen ja sen lopussa on malleja laskun reklamaatiolle.