Työsuhteet: Saako työntekijälle antaa potkut ilman varoitusta?

04.11.2020

Työntekijän toiminnasta johtuvaa irtisanomista (eli irtisanomista henkilöön liittyvillä perusteilla) tulee pääsääntöisesti edeltää varoitus. Henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet sisältävät muun muassa luvattomat poissaolot, alisuoriutumisen (ks. aiempi artikkelini) ja työtehtävien laiminlyönnin.

Varoitusta ei aina tarvitse antaa ennen työsuhteen päättämistä.

Varoituksen tarkoitus ja irtisanomisuhka

Varoituksen tarkoituksena on antaa työntekijälle mahdollisuus korjata menettelynsä. Esimerkiksi jatkuvasti myöhästelevälle työntekijälle tulee varoituksella antaa mahdollisuus korjata menettelynsä tulemalla jatkossa ajoissa töihin. Työnantaja saa yleensä irtisanomisoikeuden, jos työntekijä ei korjaa menettelyään.

Varoituksen tarkoituksen luonteesta johtuen siinä tulisi yksilöidä korjattava menettely niin selkeästi, että työntekijä ymmärtää mitä hänen tulee tehdä.

Irtisanomista edeltävän varoituksen tulee pääsääntöisesti olla irtisanomisuhkainen. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijän tulee varoituksen perusteella pystyä ymmärtämään menettelyn jatkamisen johtavan työsuhteen päättämiseen.


Varoitusta ei aina ole pakko antaa ennen työsuhteen päättämistä

Tietyt työntekijän menettelyt ovat niin vakavia, että varoitusta ei ole pakko antaa. Jos esimerkiksi vastuullisessa asemassa oleva ja yhtiön varoja käsittelevä työntekijä varastaa kollegaltaan, hänelle ei todennäköisesti tarvitse antaa varoitusta. Työntekijällä on kuitenkin irtisanomistilanteessa edelleen irtisanomisaika.

Työsuhde voidaan erittäin painavien syiden perusteella myös purkaa päättymään ilman irtisanomisaikaa ja varoitusta, jos sille on erittäin painava syy. Esimerkiksi työnantajaan kohdistuva kavallus voisi olla syy purkaa työsuhde.


Varoituksen antamatta jättäminen voi johtaa korvausoikeuteen

Mikäli työsuhde irtisanotaan ilman edeltävää varoitusta, kyseessä voi olla työsopimuksen perusteeton päättäminen. Jos kyseessä on työsuhteen perusteeton päättäminen, työntekijällä on oikeus saada vähintään 3 ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava määrä korvauksena.


Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Käytä maksutonta alkuneuvottelua

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos sinulla on kysyttävää irtisanomisesta. Voit vaihtoehtoisesti jättää yhteydenottopyynnön.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com

 

Uusimmat artikkelit

Vietät kaunista kesäpäivää, jolloin sairastut yhtäkkisesti. Seuraavien kahden viikon lomapäivät valuvat hukkaan kuumeen kourissa sängynpohjalla maatessa. Tiesitkö, että sinulla on tällaisissa tapauksissa lain mukaan oikeus saada osa lomastasi siirrettyä?