Liikehuoneiston vuokrasopimusta ei saa irtisanoa millä perusteella tahansa

20.11.2020

Yritysten väliset toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset voidaan pääsääntöisesti irtisanoa milloin vain ilman perusteita. Liikehuoneiston vuokrasopimukset eivät kuitenkaan toimi näin, vaan vuokralaisella on irtisanomissuoja.

Jos vuokralainen saa olosuhteiden vuoksi irtisanomissuojan, hän voi vaatia irtisanomisen julistamista tehottomaksi.

Liikehuoneiston vuokralaisen irtisanomissuoja - vuokrankorotus

Irtisanominen voidaan ensinnäkin tuomita tehottomaksi silloin, kun irtisanomisen perusteena on vuokrankorotus tai vuokran määräytymistä koskevan ehdon tarkistaminen. Lisäedellytyksenä on se, että vuokran määrä tai ehto olisi muutoksen jälkeen kohtuuton.


Liikehuoneiston vuokralaisen irtisanomissuoja - muu kohtuuttomuus

Toisekseen tuomioistuin voi julistaa irtisanomisen tehottomaksi, jos irtisanomista on vuokralaisen olosuhteet huomioon ottaen pidettävä muutoin kohtuuttomana. Vuokralaisen tilanteen kohtuuttomuus ei kuitenkaan voi johtaa irtisanomisen tehottomuuteen, jos irtisanomiselle on hyväksyttävä syy.


Miten irtisanomissuojaan vedotaan

Jos vuokralainen katsoo hänellä olevan oikeus irtisanomissuojaan, hänen kannattaa pian keskustella asiasta vuokranantajan kanssa. Parhaassa tapauksessa osapuolet pääsevät molempia tyydyttävään lopputulokseen neuvottelemalla.

Jolleivat neuvottelut johda sovintoon, vuokralaisen tulee viedä asia käräjäoikeuteen. Vaatimus irtisanomisen julistamisesta tehottomaksi on pantava vireille vuokrasuhteen kestäessä ja viimeistään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen tiedoksisaannista.

Myöhästynyt vaatimus johtaa oikeuden menettämiseen ja asian häviämiseen, joten asiassa ei kannata viivytellä.


Oikeudenkäynti kestää yleensä pitkään, mitä vuokrasuhteelle tapahtuu ennen tuomiota?

Jos vuokralainen on vaatinut irtisanomisen julistamista tehottomaksi, vuokrasuhde jatkuu entisin ehdoin oikeudenkäynnin aikana.


Miten oikeudenkäynti voi päättyä

Mikäli vuokralainen voittaa asian, niin vuokrasopimus jatkuu entisin ehdoin. Tuomioistuin voi päättää tästä toisin vuokralaisen tai vuokranantaja vaatimuksesta.

Jos vuokranantaja voittaa, niin vuokrasopimus päättyy. Tuomioistuimen tulee tällöin mainita vuokrasuhteen päättymispäivä. Samalla tuomioistuin velvoittaa vuokralaisen muuttamaan vuokrasuhteen päätyttyä.


Onko sinulla kysyttävää?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos sinulla on kysyttävää vuokrasuhteista. Puhelu on maksuton alkuneuvottelu, eikä se sido sinua mihinkään.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com


Uusimmat artikkelit

Unelmien koti voi muuttua taloudelliseksi painajaiseksi, kun rakennuksesta löytyy homevaurioita kaupan jälkeen. Korjauskustannukset voivat olla hyvin raskaita äskettäin talon ostaneelle. Lisäksi korjauksista aiheutuu vaivaa ja sisäilmaongelmista voi myös aiheutua terveyshaittaa. Mitä oikeuksia ostajalla on hometalokaupan jälkeen?