Osakeyhtiö & asunto-osakeyhtiö

Osakeyhtiöissä voi tulla vastaan tilanteita, jolloin yhtiön enemmistö ei syystä tai toisesta halua esittää vahingonkorvausvaatimusta esimerkiksi yhtiön johtoa kohtaan. Yhtiössä noudatetaan näissäkin asioissa (esteettömän) enemmistön tahtoa, jolloin yhtiö ei käytännössä tule edistämään asiaa. Vähemmistöomistajilla on kuitenkin tietyin edellytyksin...

Tämänhetkinen koronatilanne on saanut monet yhtiöt miettimään yhtiökokouksen järjestämistä etäkokouksena. Tämä on mahdollista lain sallimissa puitteissa.

Osakeyhtiön enemmistö ei välttämättä halua jakaa osinkoa, vaikka osingonjako olisi mahdollista. Joskus enemmistöosakas saattaa jopa tahallaan haluta aiheuttaa vähemmistöosakkaalle taloudellisia vaikeuksia kieltäytymällä varojenjaosta, jotta vähemmistöosakas myisi osakkeensa hänelle.

Yhtiöllä on lain mukaan oikeus ottaa enintään kolmen vuoden ajaksi asunto hallintaansa tietyissä tapauksissa. Hallintaan ottamisen jälkeen osakkeenomistaja joutuu muuttamaan asunnosta, eikä hänellä ole oikeutta antaa asuntoa vuokralle. Tässä artikkelissa käsittelen asunnon hallintaan ottamisen edellytyksiä.

Myrkkypillerin perimmäisenä tarkoituksena on omistuksen keskittymisen vaikeuttaminen. Omistuksen keskittyminen yhdelle osakkeenomistajalle voi aiheuttaa ongelmia muille osakkaille. Yli 50 % osakkeista omistava henkilö, voi esimerkiksi yksinään nimetä hallituksen.

Viime vuonna minulta pyydettiin apua yhtiökokouksessa edustamiseen. Yhtiön osakkaiden kesken oli suuria erimielisyyksiä ja epäluottamusta. Päämieheni kertoi minulle, että edeltävissä yhtiökokouksissa oli ollut erimielisyyksiä tehtyjen päätösten sisällöstä ja pöytäkirjan merkinnöistä.

Osakassopimus kannattaa aina tehdä, kun osakkaita on enemmän kuin yksi. Osakassopimuksella voidaan sopia menettelytavoista, jotka ratkaisevat erimielisyystilanteet ja ehkäisevät riitoja. Sinun kannattaa tehdä osakassopimus kerralla hyvin, koska sen muuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti jokaisen sopimuksen osapuolen hyväksyntää.