sv

Avgiftsfritt inledande möte

Ring mig på numret 044 984 8548

Vad är det fråga om?

Lakiasiaintoimisto Kristian Krokfors Oy erbjuder dig ett avgiftsfritt inledande möte, där vi kartlägger din situation. Under det inledande mötet diskuterar vi din juridiska position i fallet och vilka dina alternativ är.

Ditt ärende kan lösas med råden du får under det inledande mötet. Ifall du behöver tilläggshjälp, så skickar jag ett anbud till dig. Efter att du har fått anbudet, så kan du fritt välja om du vill köpa tjänsten av mig.

Det inledande mötet är speciellt nyttigt i tvistemål.


Hur får du ett avgiftsfritt inledande möte?

Ring mig på numret 044 984 8548 ifall du vill ha ett avgiftsfritt inledande möte. Vi kan ha mötet genast per telefon eller avtala om en skild tid för mötet.

Du kan alternativt skicka begäran om ett avgiftsfritt inledande möte via kontaktblanketten. Jag ringer dig så fort som möjligt, så att vi kan reda ut ditt fall.