Työsuhteet

Vietät kaunista kesäpäivää, jolloin sairastut yhtäkkisesti. Seuraavien kahden viikon lomapäivät valuvat hukkaan kuumeen kourissa sängynpohjalla maatessa. Tiesitkö, että sinulla on tällaisissa tapauksissa lain mukaan oikeus saada osa lomastasi siirrettyä?

Hovioikeus on antanut ratkaisun palkan alentamista seuranneessa riidassa. Ratkaisu kuvastaa hyvin virheellisesti tehdyn työsuhteen ehdon muuttamisen riskejä. Vaikka palkan alentaminen ei ollut oikeutettua tässä tapauksessa, se on tietyissä tilanteissa mahdollista tehdä lain puitteissa. Käsittelen ratkaisun ohessa myös palkan alentamista yleisellä...

Voiko kirjanpitäjän laittaa kaivamaan ojaa muutamaksi päiväksi? Saako viulunsoittajan siirtää pysyvästi soittamaan huonompaan saliin? Voiko siivoojan siivottavaa aluetta lisätä huomattavan paljon? Tässä artikkelissa käsittelen sitä, milloin työnantaja saa muuttaa työntekijän työtehtäviä työnjohtovaltansa perusteella. Lisäksi käsittelen käytännön...

Lomautukset ovat tarkoitettu tilapäisiksi järjestelyiksi, mutta lomautus saattaa kestää pitkään. Tässä artikkelissa käydään läpi työntekijän oikeus irtisanoutua lomautuksen aikana, työnantajan oikeus irtisanoa lomautettu työntekijä ja työntekijän saama korvausoikeus, jos hän irtisanoutuu yli 200 päivää kestäneen lomautuksen aikana.

Irtisanomisajan pituus riippuu työsuhteen kestosta ja siitä kuka irtisanoo työsopimuksen. Irtisanomisajoista voidaan tietyin rajoituksin myös sopia laista poikkeavasti.

Työntekijän rikkomuksiin ei voi vedota kuinka myöhään tahansa. Mikäli irtisanominen tapahtuu myöhässä, työntekijälle syntyy oikeus vaatia korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Artikkelia on päivitetty 10.2.2021 uuden korkeimman oikeuden ratkaisun vuoksi.

Työntekijän toiminnasta johtuvaa irtisanomista (eli irtisanomista henkilöön liittyvillä perusteilla) tulee pääsääntöisesti edeltää varoitus. Henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet sisältävät muun muassa luvattomat poissaolot, alisuoriutumisen (ks. aiempi artikkelini) ja työtehtävien laiminlyönnin.

Työsopimuslain mukaan seitsemän päivän poissaolo ilman ilmoitettua syytä antaa oikeuden käsitellä työsuhdetta itsestään päättyneenä, eli purkautuneena. Lain ehdottomasta sanamuodosta huolimatta oikeutta purkautuneena pitämiseen ei ole aina.

Koeajan tarkoituksena on se, että työntekijä ja työnantaja saavat selvittää työsuhteen aikana, vastaako työsopimus odotuksia.