Velka & Vahingonkorvaus

Otsikossa mainitut periaatteet ovat osittain saman kolikon kääntöpuolia ja ne toimivat riitatilanteessa yhdessä. Tässä artikkelissa käsittelen lyhyesti näitä periaatteita ja niiden käytännön vaikutusta, jos sinulle on aiheutettu vahinkoa.

Toimi alla olevien ohjeiden mukaan, jos joku on aiheuttanut sinulle vahinkoa. Tämä artikkeli koskee vain vahinkoja, jotka eivät liity sopimukseen. Tulen myöhemmin kirjoittamaan erillisen artikkelin sopimukseen liittyvistä vahingoista.

Kuittaus on erittäin yksinkertainen toimenpide, mutta se saattaa aluksi olla vaikea hahmottaa. Kuittauksesta on myös huomattavan yleisiä virhekäsityksiä, joita jotkut käyttävät hyväkseen oikeudellisessa argumentoinnissa. Tässä artikkelissa selostan, miten kuittaus todellisuudessa toimii, jotta sinua ei huijata virheellisellä laintulkinnalla.

Yhteiset velat ovat tavallisia. Esimerkiksi yhdessä vuokratusta asunnosta aiheutuu yhteistä vuokravelkaa. Yleensä velalliset ovat sopineet keskenänsä miten maksut hoidetaan eikä asiassa synny sen kummempia ongelmia. Välillä ongelmia kuitenkin aiheutuu, jolloin on hyvä tietää miten yhteiset velat toimivat lain mukaan.

Suomen vahingonkorvausoikeuden lähtökohtana on se, että kaikki kärsivät itselleen aiheutuneet vahingot itse, jollei löydy oikeudellista perustetta asettaa joku muu korvausvastuulliseksi. Jos vuokralainen aiheuttaa vahingon huolimattomuudesta tai tahallisesti hän on velvollinen korvaamaan vahingon. Vuokralaisella ei välttämättä kuitenkaan...

Välillä asiakkaasi ei maksa laskua, vaikka sille ei ole mitään syytä. Näissä tilanteissa on useimmiten kyse siitä, että asiakkaasi ei pysty maksamaan laskua tai siitä, että asiakastasi ei jostain syystä huvita maksaa laskua. Tällöin saatava on riidaton.

Minulta on pyydetty usein neuvontaa liittyen perusteettomiin laskuihin. Välillä lasku ei perustu yhtään mihinkään ja välillä on olemassa syy olla maksamatta lasku.

Sinun kannattaa aina tehdä velkakirja (esimerkiksi käyttämällä velkakirjamalliani), mutta sekään ei auta, jos velallisella ei ole varaa maksaa velkaa takaisin. Velallisen varattomuuteen voi varautua vakuuksilla. Yleisimmät yksityishenkilöiden ja pienyritysten käyttämät vakuudet ovat takaus ja pantti.

Sinun kannattaa aina tehdä velkakirja, kun lainaat rahaa. On aina olemassa riski siitä, että lainansaaja unohtaa lainan saamisen. Ilman todisteita lainasta, lainaa ei todennäköisesti koskaan makseta takaisin lainansaajan unohdettua lainan saamisen. Pystyt estämään tämänkaltaiset ongelmat tekemällä velkakirjan.