Vahingonkorvaus

Otsikossa mainitut periaatteet ovat osittain saman kolikon kääntöpuolia ja ne toimivat riitatilanteessa yhdessä. Tässä artikkelissa käsittelen lyhyesti näitä periaatteita ja niiden käytännön vaikutusta, jos sinulle on aiheutettu vahinkoa.

Toimi alla olevien ohjeiden mukaan, jos joku on aiheuttanut sinulle vahinkoa. Tämä artikkeli koskee vain vahinkoja, jotka eivät liity sopimukseen. Tulen myöhemmin kirjoittamaan erillisen artikkelin sopimukseen liittyvistä vahingoista.

Suomen vahingonkorvausoikeuden lähtökohtana on se, että kaikki kärsivät itselleen aiheutuneet vahingot itse, jollei löydy oikeudellista perustetta asettaa joku muu korvausvastuulliseksi. Jos vuokralainen aiheuttaa vahingon huolimattomuudesta tai tahallisesti hän on velvollinen korvaamaan vahingon. Vuokralaisella ei välttämättä kuitenkaan...