Velat & Perintä

Kuittaus on erittäin yksinkertainen toimenpide, mutta se saattaa aluksi olla vaikea hahmottaa. Kuittauksesta on myös huomattavan yleisiä virhekäsityksiä, joita jotkut käyttävät hyväkseen oikeudellisessa argumentoinnissa. Tässä artikkelissa selostan, miten kuittaus todellisuudessa toimii, jotta sinua ei huijata virheellisellä laintulkinnalla.

Yhteiset velat ovat tavallisia. Esimerkiksi yhdessä vuokratusta asunnosta aiheutuu yhteistä vuokravelkaa. Yleensä velalliset ovat sopineet keskenänsä miten maksut hoidetaan eikä asiassa synny sen kummempia ongelmia. Välillä ongelmia kuitenkin aiheutuu, jolloin on hyvä tietää miten yhteiset velat toimivat lain mukaan.

Välillä asiakkaasi ei maksa laskua, vaikka sille ei ole mitään syytä. Näissä tilanteissa on useimmiten kyse siitä, että asiakkaasi ei pysty maksamaan laskua tai siitä, että asiakastasi ei jostain syystä huvita maksaa laskua. Tällöin saatava on riidaton.

Sinun kannattaa aina tehdä velkakirja (esimerkiksi käyttämällä velkakirjamalliani), mutta sekään ei auta, jos velallisella ei ole varaa maksaa velkaa takaisin. Velallisen varattomuuteen voi varautua vakuuksilla. Yleisimmät yksityishenkilöiden ja pienyritysten käyttämät vakuudet ovat takaus ja pantti.

Sinun kannattaa aina tehdä velkakirja, kun lainaat rahaa. On aina olemassa riski siitä, että lainansaaja unohtaa lainan saamisen. Ilman todisteita lainasta, lainaa ei todennäköisesti koskaan makseta takaisin lainansaajan unohdettua lainan saamisen. Pystyt estämään tämänkaltaiset ongelmat tekemällä velkakirjan.