sv

Kan man använda ett WhatsApp-meddelande som bevis?

16.03.2021

I en rättegång är ofta den viktigaste frågan vad som har hänt. Förrän du går till rätten måste du därför preliminärt reda ut vad man kan bevisa. Du kan kanske ha något inofficiellt som stöder din synpunkt om händelserna, som till exempel ett WhatsApp-meddelande, men får man använda sådana inofficiella meddelanden som bevis?

Lagen utgår från fri bevisföring och fri bevisvärdering, men det finns vissa (i tvistemål sällsynt tillämpade) förbud om användning av bevis.

Fri bevisföring och bevisvärdering

Lagen gällande rättegångar (rättegångsbalken) utgår från fri bevisföring, vilket innebär att vad som helst kan som utgångspunkt användas som bevis. Du kan alltså anmäla de dokument och meddelanden du tycker som bevis. Domarens uppgift är att avgöra vad han eller hon anser att har visats vara sant (eller mest trovärdigt), detta kallas fri bevisvärdering.

Meddelanden används ofta som bevis och du kan alltså också använda ett WhatsApp-meddelande i rättegången ifall den stöder din synpunkt på händelserna.

Det finns skriftliga bevis som inte får användas i tvistemål

Fastän utgångspunkten i rättegången är fri bevisning, så får man inte använda vissa skriftliga dokument som bevis. Det är väldigt sällsynt att dessa förbud att använda bevis tillämpas i tvistemål. Ett av dessa förbud är att man inte får använda bevis som fåtts genom tortyr.

Ett mer allmänt förbud är att man inte får, som huvudregel, använda skriftliga berättelser som någon har avgett med anledning av en redan inledd eller förestående rättegång. Orsaken till detta är att motparten har rätt att ha ett motförhör till vittnen. Sådana personer som berättar någonting om händelser ska därför i första hand komma till rättegången och vittna där.

Bevis som någon har fått på ett lagstridigt sätt kan användas, om det inte äventyrar genomförandet av en rättvis rättegång. 


Vill du diskutera med mig?

Ring mig på numret 044 984 8548 om du vill diskutera med mig om din situation. 


Kristian Krokfors
Juris magister
Rättegångsjurist
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com