sv

Artiklarnas användningsvillkor

1. Användningsvillkorens tillämpningsområde

Dessa användningsvillkor berör användning av artiklar som finns på nätsidan krokforslaki.com. Genom att använda artiklarna accepterar du dessa villkor.


2. Du får citera artiklarna

Artiklarna är verk som är skyddade av upphovsrättslagen. Lakiasiaintoimisto Kristian Krokfors Oy har upphovsrätt till artiklarna.

Enligt 22 § i upphovsrättslagen får du citera artiklarna. Ifall du citerar en artikel, ska du meddela att den citerade delen är skriven av mig. Du ska också bifoga länken till artikeln i samband med ditt citat.


3. Får du använda informationen i en artikel för ditt eget fall?

Du får använda informationen du hittar i mina artiklar för att lösa ditt eget juridiska problem, men användning av informationen är på ditt eget ansvar.

En stor del av artiklarna innehåller allmän information som appliceras på en viss typ av fall. Informationen kan nödvändigtvis inte användas som sådan just i ditt fall och även små skillnader i faktum kan leda till avsevärt annorlunda resultat.

Ifall du inte sköter yrkesmässigt sådana fall som beskrivs i artikeln, så rekommenderar jag att du diskuterar ditt fall med mig. Du kan bland annat förlora en rättegång på tekniska grunder som inte har varit ändamålsenliga att behandla i artikeln du läst.


4. Ansvar gällande innehållet och ändring av innehållet

Lakiasiaintoimisto Kristian Krokfors Oy har inte något ansvar över informationen i artiklarna eller över att nätsidan fungerar. Artiklarna kan tas bort, vara tillfälligt ur bruk eller innehålla tekniska fel eller felaktig information. Innehållsmässiga felen kan exempelvis bero på ändring av lagstiftningen som skett efter att artikeln skrivits.

Jag kan också ändra artiklarna när som helst. Artiklarna kan bland annat uppdateras ifall Högsta domstolen ger en dom som klargör rättsläget.


5. Ändring av användningsvillkoren

Lakiasiaintoimisto Kristian Krokfors Oy har rätt att ändra dessa användningsvillkor. Kolla alltid villkoren innan du använder en artikel.


6. Tillämplig lagstiftning

Finlands lag tillämpas på detta avtal. Alla eventuella tvister gällande detta avtal ska föras till Helsingfors tingsrätt.


Kristian Krokfors
Juris Magister
Rättegångsjurist
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com