Lakiasiaintoimisto Kristian Krokfors 

Ett samtal kan förändra allt

Lakiasiaintoimisto Kristian Krokfors Oy är specialicerad på tvistlösning, uppgörande av komplicerade avtal och bolagsrätt. Byrån är belägen på Drumsö i Helsingfors och erbjuder tjänster i hela Finland.

80 % av byråns uppdrag gäller rättegångar och undvikande av dem.Tydligt, snabbt och konkret

"Jag hade hört rykten om hur lagen påverkade vårt företags förhandlingar med bostadsbolag på ett sätt som jag inte kände till från tidigare. Jag behövde därför klara upp vad exakt som gällde enligt lagen, och vad som annars bara handlade om förhandlingar eller interna restriktioner/förbindelser.

Jag fick tydligt förklarat för mig vad som gällde enligt vad lagen säger. Snabbt och konkret!

Kristian Krokfors var min kontakt hos Företagarna/Yrittäjät, han förstod min fråga och klarade upp situationen på ett tydligt och pedagogiskt sätt."

Eric Rimón
Bcar Holdings Ab


Tjänster

Jag sköter tvistemål, avtal, bolagsrättsliga problem, fastighets- och bostadstvister, arbetsrättsliga uppdrag samt traditionella familje- och arvsrättsliga ärenden. Här kan du kan läsa mer om mina tjänster.

Hela juridiska processen från första kravbrevet till slutliga domen utförs av mig. Vid behov skaffar jag expertutlåtanden, t.ex. av varubesiktare och kemister.Använd det avgiftsfria inledande mötet

Lakiasiaintoimisto Kristian Krokfors Oy erbjuder ett avgiftsfritt inledande möte, där vi kartlägger din situation. Det inledande mötet är speciellt nyttigt i tvistemål.

Ta kontakt! Ring mig på numret 044 984 8548 om du vill ha ett avgiftsfritt inledande möte. Du kan också skicka din begäran om ett avgiftsfritt inledande möte via kontaktblanketten.Språk

Jag sköter uppdrag på finska, svenska och engelska. Här hittar du finskspråkiga nätsidorna.Prislista

Privatpersoner 265 € / timme (inkl. moms 24 %)

Företagskunder 234 € / timme (moms 0 %)

Det är möjligt att avtala om fasta priser om uppdraget gäller uppgörande av ett dokument (t.ex. ett avtal).Artiklar på svenska

Oskälighet kan leda till att en borgensförbindelse inte är effektiv. Vasa hovrätt gav i december en dom som gällde borgensmannens ansvar för tre års hyror. Var förbindelsen oskälig eller ledde den till ett oskäligt resultat?

I en rättegång är ofta den viktigaste frågan vad som har hänt. Förrän du går till rätten måste du därför preliminärt reda ut vad man kan bevisa. Du kan kanske ha något inofficiellt som stöder din synpunkt om händelserna, som till exempel ett WhatsApp-meddelande, men får man använda sådana inofficiella meddelanden som bevis?