sv

Lakiasiaintoimisto Kristian Krokfors 

Lakiasiaintoimisto Kristian Krokfors Oy är specialicerad på tvistlösning, uppgörande av komplicerade avtal och bolagsrätt. Byrån är belägen på Drumsö i Helsingfors och erbjuder tjänster i hela Finland.

80 % av byråns uppdrag gäller rättegångar och undvikande av dem.

"Jag hade hört rykten om hur lagen påverkade vårt företags förhandlingar med bostadsbolag på ett sätt som jag inte kände till från tidigare. Jag behövde därför klara upp vad exakt som gällde enligt lagen, och vad som annars bara handlade om förhandlingar eller interna restriktioner/förbindelser.

Jag fick tydligt förklarat för mig vad som gällde enligt vad lagen säger. Snabbt och konkret!

Kristian Krokfors var min kontakt hos Företagarna/Yrittäjät, han förstod min fråga och klarade upp situationen på ett tydligt och pedagogiskt sätt."

Eric Rimón
Bcar Holdings Ab

Tjänster

Lakiasiaintoimisto Kristian Krokfors Oy är en traditionell juridisk byrå, som fokuserar på rättegångsärenden. Över 80 % av byråns uppdrag är rättegångsärenden.

Till byråns andra tjänster ingår uppgörande av avtal, andra juridiska dokument och juridiska utredningar.

Tjänster erbjuds på svenska, finska och engelska. 


Hur ger du ett uppdrag?

Innan jag tar emot ditt uppdrag, så vill jag diskutera med dig om din situation. Jag fakturerar inte för detta inledande samtal.

Ifall jag är beredd att ta emot ditt fall, så skickar jag en skriftlig offert till dig. Uppdraget börjar först när du accepterar offerten. 

Ring mig på numret 044 984 8548 (vardagar kl 9-16). Om jag inte omedelbart kan svara, så återuppringer jag dig så fort som möjligt. 

Alternativt kan du boka en samtalstid via nedanstående blankett. 

Prislista

Privatpersoner 320 € / timme (inkl. moms 24 %)

Företagskunder 280 € / timme (moms 0 %)