Lakiasiaintoimisto Kristian Krokfors 

Ett samtal kan förändra allt

Lakiasiaintoimisto Kristian Krokfors Oy

Lakiasiaintoimisto Kristian Krokfors Oy är en juridisk byrå på Drumsö i Helsingfors, som fokuserar på tvistemål, avtal och bolagsrätt.Kristian Krokfors, Juris magister från Helsingfors Universitet

Mitt viktigaste mål är att uppnå det bästa möjliga resultatet i ditt fall.

Jag vidtar åtgärder som får ditt uppdrag att fortskrida effektivt. Under uppdragets lopp håller jag dig informerad om din aktuella situation och dina möjligheter.

Du får en grundad synpunkt på vad vi kan göra och vilket det vettigaste alternativet är. Ta kontakt, så diskuterar vi vad det lönar sig att göra i ditt fall.Tjänster

Jag sköter tvistemål, avtal, bolagsrättsliga problem, fastighets- och bostadstvister, arbetsrättsliga uppdrag samt traditionella familje- och arvsrättsliga ärenden. Här kan du kan läsa mer om mina tjänster.

Hela juridiska processen från första kravbrevet till slutliga domen utförs av mig. Vid behov skaffar jag expertutlåtanden, t.ex. av varubesiktare och kemister.Använd det avgiftsfria inledande mötet

Lakiasiaintoimisto Kristian Krokfors Oy erbjuder ett avgiftsfritt inledande möte, där vi kartlägger din situation. Det inledande mötet är speciellt nyttigt i tvistemål.

Ta kontakt! Ring mig på numret 044 984 8548 om du vill ha ett avgiftsfritt inledande möte. Du kan också skicka din begäran om ett avgiftsfritt inledande möte via kontaktblanketten.Språk

Jag sköter uppdrag på finska, svenska och engelska. Här hittar du finskspråkiga nätsidorna.Prislista

Privatpersoner 265 € / timme (inkl. moms 24 %)

Företagskunder 234 € / timme (moms 0 %)

Det är möjligt att avtala om fasta priser om uppdraget gäller uppgörande av ett dokument (t.ex. ett avtal).Artiklar på svenska

Oskälighet kan leda till att en borgensförbindelse inte är effektiv. Vasa hovrätt gav i december en dom som gällde borgensmannens ansvar för tre års hyror. Var förbindelsen oskälig eller ledde den till ett oskäligt resultat?

I en rättegång är ofta den viktigaste frågan vad som har hänt. Förrän du går till rätten måste du därför preliminärt reda ut vad man kan bevisa. Du kan kanske ha något inofficiellt som stöder din synpunkt om händelserna, som till exempel ett WhatsApp-meddelande, men får man använda sådana inofficiella meddelanden som bevis?