100.000 € sakko jäi saamatta: Kuluttaja-asiamies hävisi harhaanjohtavaa puhelinmyyntiä koskevan asian markkinaoikeudessa

05.05.2021

Kuluttaja-asiamies katsoi puhelinmyynnin olevan harhaanjohtavaa ja vaati 100.000 € uhkasakon tuomitsemista maksettavaksi luontaistuotekaupalle. Tätä perusteltiin sillä, että Suomen Apteekkiyhtiöt Ab ("Suomen Apteekki") ei tuonut selkeästi esiin, ettei se ole apteekki (eli sillä ei ole apteekkilupaa). Kuluttaja-asiamies ei kuitenkaan onnistunut vakuuttamaan markkinaoikeutta menettelyn harhaanjohtavuudesta. 

Taustaa

Suomen Apteekki ei nimestään huolimatta ole apteekki, vaan luontaistuotekauppa. Kuluttaja-asiamies oli aiemmin kieltänyt tämän esiin tuomatta jättämisen puhelinmyynnissä ja määrännyt 100.000 € uhkasakon toiminnan toistumisen estämiseksi.

Suomen Apteekki piti toimintaansa lainmukaisena, mutta se ei ollut riitauttanut alkuperäistä kieltoa välttääkseen oikeudenkäynnin. Kiellon saamisen jälkeen Suomen Apteekki lisäsi puhelinmyyntiin viimeistään tilausvahvistusvaiheessa kerrottavan maininnan:

"Suomen Apteekki on vitamiinien ja terveystuotteiden verkkokauppa/jälleenmyyjä/tilauspalvelu eikä Suomen Apteekilla ole lääkkeiden myyntiä"

Kuluttaja-asiamies vaati (muun muassa) 100.000 € uhkasakon tuomitsemista maksettavaksi.

Markkinoinnin rakenne (tämän asian osalta relevantit kohdat)

Markkinaoikeuden tuomion mukaan myyntipuhelun rakenne oli onnistuneissa myyntipuheluissa seuraava:

  • Myyntipuheen alussa myyjä kertoi soittavansa Suomen Apteekista.
  • Seuraavaksi myyjä vertaili Suomen Apteekin ja apteekkien myymien vitamiinien hintaeroa (Suomen Apteekin hinta oli 30 % edullisempi).
  • Asiakas päätti tehdä vitamiinitilauksen.
  • Tämän jälkeen myyjä kertoi "käyvänsä läpi niin sanotun virallisen osuuden".
  • Seuraavaksi myyjä kertoi Suomen Apteekin olevan "suomalainen terveys- ja hyvinvointituotteiden jälleenmyyjä, jolla ei ole lääkemyyntiä, vaan luontaistuotteita ja vitamiineja".

Miksi kuluttaja-asiamies piti tätä laittomana?

Kuluttaja-asiamiehen mukaan puhelinmyynnissä annettu tieto oli omiaan sekoittamaan Suomen Apteekin luvanvaraista apteekkitoimintaa harjoittaviin yhtiöihin. Kuluttaja-asiamies katsoi menettelyn olevan omiaan johtamaan ostopäätökseen, jota kuluttaja ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt.


Miksi markkinaoikeus oli eri mieltä?

Markkinaoikeus asettui eri kannalle kuluttaja-asiamiehen kanssa. Markkinaoikeus katsoi ensinnäkin vertailussa tuodun huomattavan hintaeron olleen omiaan vähentämään kuluttajan käsitystä Suomen Apteekin toimimisesta apteekkiliikkeiden tavoin.

Lisäksi markkinaoikeus totesi, seuraavaa:

"Kun kuluttajalle on vielä tuotu markkinointipuhelun lopuksi esiin, että "Suomen Apteekki" on lääkemyynnin sijaan luontaistuotteita ja vitamiineja myyvä yritys, markkinoinnista ei kokonaisuutena arvioiden ole katsottava syntyvän käsitys vastaajan toimivan luvanvaraisesti apteekkina."

Markkinaoikeus katsoi Suomen Apteekin tuoneen yksiselitteisesti sekä selvästi ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla esiin liiketoimintansa sisällön. Keskivertokuluttajalle ei markkinaoikeuden mukaan voinut perustellusti muodostua käsitystä siitä, että kyseessä olisi apteekista tullut markkinointipuhelu. Markkinaoikeus ei nähnyt asiassa muutakaan tällaista kuluttaja-asiamiehen käsityksen mukaista harhaanjohtavuutta markkinoinnin sisällössä.


Asian lopputulos

Markkinaoikeus ei katsonut Suomen Apteekin rikkoneen kuluttaja-asiamiehen asettamaa kieltoa eikä markkinointia voitu sen mukaan muutenkaan pitää lain tarkoittamana kuluttajien kannalta sopimattomana menettelynä.

Kuluttaja-asiamiehen vaatimukset hylättiin eikä Suomen Apteekin tarvinnut maksaa vaadittua 100.000 € uhkasakkoa.

Tuomio ei kuitenkaan ole vielä lainvoimainen, vaan siitä saatetaan edelleen valittaa. 


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com