Vuokralaisen oikeus vuokranalennukseen

31.10.2020

Lain mukaan vuokralaisella on oikeus tietyissä tapauksissa saada vuokranalennusta tai vapautus vuokran maksamisesta. Tässä artikkelissa käsittelen vuokranalennusta asuinhuoneiston vuokrassa.

Vuokralaisella ei ole oikeutta alennukseen, jos puute johtuu hänen toiminnastaan.

Milloin vuokralaisella on oikeus alennukseen tai vapautukseen?

Vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää tai jolta huoneisto ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa.

Mikäli huoneisto on normaalia huonommassa kunnossa, vuokralaisella on oikeus vuokranalennukseen.

Vapautus vuokranmaksusta on käytännössä 100 % vuokranalennus. Vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokranmaksusta, kun huoneisto on ollut asumiskelvoton.

Esimerkiksi julkisivuremontista johtuva ikkunoiden peittäminen ei lähtökohtaisesti oikeuta vapautukseen vuokranmaksusta, koska se ei estä asunnossa asumista. Asumisen estävä asbestinpurkutyö oikeuttaisi puolestaan todennäköisesti vapautukseen.

Vuokranalennusta voi saada myös puutteista, jotka eivät estä asumista. Asumiselle pitää kuitenkin aiheutua jotain haittaa.


Missä tilanteissa oikeutta vuokranalennukseen tai vapautukseen vuokranmaksusta ei ole?

Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokranalennukseen tai vapautukseen vuokranmaksusta, jos huoneiston puutteellinen kunto johtuu vuokralaisen omasta laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta. Sama koskee tilannetta, jossa korjaus- tai muutostyö tehdään vuokralaisen vastuulla olevan vahingon johdosta.


Mistä lähtien oikeus on olemassa?

Oikeutta alennukseen ei lähtökohtaisesti ole ennen sitä hetkeä, kun vuokranantaja on saanut tiedon vuokrasuhteen aikana ilmenneestä huoneiston kunnon puutteellisuudesta.


Kuinka suuri vuokranalennus on?

Vuokranantaja ja vuokralainen sopivat yleensä kohtuullisen suuruisen alennuksen määrästä. Jollei sopimukseen päästä, asia joudutaan ratkaisemaan tuomioistuimessa.

Vuokranalennuksen määrään vaikuttaa muun muassa puutteellisuuden merkitys huoneiston käytölle ja puutteen kesto. Esimerkiksi keittiön käytön estyminen antaa oikeuden huomattavasti suurempaan vuokranalennukseen, kuin parvekkeen käytön estyminen.

Alennuksen määrä on aina tapauskohtainen, mutta suuntaviivoja voi esimerkiksi hakea aiemmasta oikeuskäytännöstä ja kuluttajariitalautakunnan suosituksista. Esimerkiksi putkiremontin vuokranalennuksen määrä on yleensä 30-50 %. Alennus voi olla tätäkin pienempi tai suurempi.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi. Voit vaihtoehtoisesti jättää yhteydenottopyynnön.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com