Asunto-osakeyhtiöt: Kunnossapitovastuun jakautuminen

23.10.2020

Korjausvastuun jakautuminen on eräs yleisimmistä asunto-osakeyhtiön ja osakkaan välisistä riitaa lietsovista aiheista.

Vastuu määräytyy ensisijaisesti yhtiöjärjestysmääräysten mukaisesti ja toissijaisesti asunto-osakeyhtiölain mukaan.

Yhtiöjärjestys on ensisijainen

Yhtiöjärjestyksen määräykset ylittävät lain määräykset. Jos yhtiöjärjestyksessä lukee jonkin osan olevan joko osakkaan tai yhtiön vastuulla, se on tämän tahon vastuulla.

Yhtiöjärjestyksissä ei läheskään aina määrätä siitä, kenen vastuulla mikäkin korjaus on. On huomattavasti yleisempää, että korjausvastuu perustuu lakiin.


Lain mukainen korjausvastuu

Siltä osin, kuin yhtiöjärjestyksessä ei muuta määrätä, kunnossapitovastuu määräytyy asunto-osakeyhtiölain mukaan.

Lain mukaan osakkaan vastuulla on:

  • Huoneiston sisäosat (esim. lattiaparketti, tapetit yms.).
  • Osakehuoneistoissa olevat altaat.
  • Rakenteet, eristeet ja perusjärjestelmät siltä osin, kuin yhtiö ei ole toteuttanut niitä tai hyväksynyt niitä vastuulleen.

Yhtiö vastaa kunnossapidosta siltä osin kuin se ei kuulu osakkeenomistajalle. Lain mukaan yhtiön vastuulla on:

  • Osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet.
  • Lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset perusjärjestelmät.
  • Vastuu rakenteista, eristeistä ja perusjärjestelmistä, koskee vain sellaisia rakenteita, eristeitä ja perusjärjestelmiä, jotka yhtiö on toteuttanut tai hyväksynyt vastuulleen.
  • Rakennuksen ulkopinta myös sellaisen parvekkeen kohdalla, joka on osakkeenomistajan hallinnassa


Yhtiö on tietyissä tilanteissa velvollinen korjaamaan osakkaan vastuulla olevia huoneiston osia

Yhtiön on korjattava ne osakehuoneistojen sisäosat, jotka vahingoittuvat rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi. Yhtiön kunnossapitovastuu vahingoittuneista sisäosista rajoittuu yhtiön perustasoon. Yhtiöllä ei siis välttämättä ole velvollisuutta kunnostaa sisäosia samaan tasoon, kuin ne olivat ennen vahingoittumista.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi. Voit vaihtoehtoisesti jättää yhteydenottopyynnön.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@kroforslaw.com