Taloyhtiö ei korjaa asuntoani vaikka sen pitäisi, voinko tehdä mitään?

14.09.2020

Yhtiön ja osakkaan välinen kunnossapitovastuu määräytyy asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan. Taloyhtiö ei aina tee remonttia, vaikka se olisikin sen vastuulla. Tällöin osakas voi asunto-osakeyhtiölain mukaan tietyin edellytyksin teettää työn itse yhtiön kustannuksella.

Teettämisoikeus syntyy kiireellisissä tilanteissa ja silloin, kun taloyhtiö ei ryhdy huomautuksesta huolimatta toimiin.

Teettämisoikeus on olemassa kiireellisissä tilanteissa

Osakkeenomistajalla on oikeus teettää työ yhtiön kustannuksella, jos se on kiireellinen ja sen tekemättä jättäminen aiheuttaa lisävahinkoa. Tällaisissa tapauksissa osakkaan ei siis tarvitse odottaa, että hän tavoittaa taloyhtiön, vaan hän voi tilata korjaustyön heti.

Esimerkiksi yllättäen rikkoutuneen vesiputken korjaus voi olla työ, jonka osakas saa teettää.


Teettämisoikeus syntyy myös, jos yhtiö ei tee korjausta

Teettämisoikeus syntyy myös tilanteessa, jossa yhtiö ei ole kirjallisen huomautuksen saatuaan viivytyksettä ryhtynyt riittäviin toimiin. Teettämisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos aiheutuva haitta on vain vähäinen. Esimerkiksi pienehkö esteettinen haitta on yleensä niin vähäinen, ettei teettämisoikeutta ole.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548 keskustellaksesi asiastasi.

Voit vaihtoehtoisesti jättää yhteydenottopyynnön.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com