Jag sålde en sak i befintligt skick, men köparen ställde ändå krav i efterhand. Har jag något ansvar?

27.11.2020

När du köper eller säljer saker kan du avtala relativt fritt om villkoren för köpet. Som säljare kan du begränsa ditt ansvar effektivt med att sälja varan i befintligt skick. Ett sådant villkor slopar inte allt ansvar för varan. I vissa fall kan köparen alltså ställa krav oberoende av villkoret på befintligt skick.

Ett villkor om att varan säljs i befintligt skick slopar inte allt ansvar för varan.

Man får sälja varan i befintligt skick

Ett villkor på att sälja en vara i befintligt skick är giltigt. Som säljare kan man alltså välja att använda detta villkor. Om man gör detta, så ansvarar man utgångsmässigt inte för dolda fel.

Villkoret tar bort en stor del av säljarens ansvar gällande varans egenskaper, men köplagen begränsar villkorets effektivitet till viss mån.


Villkoret hjälper inte om man gett felaktig information

Då säljaren gett felaktig information, är det inte fråga om ett dolt fel. Ifall varan inte överensstämmer med uppgifterna som säljaren gav före köpet, ansvarar säljaren för felet oberoende av ansvarsbegränsningen.

Villkoret skyddar alltså inte säljaren om han/hon till exempel påstått att en mobiltelefons batteri i normal användning räcker i 24 timmar, men det visar sig senare att batteriet enbart räcker i fyra timmar.


Villkoret hjälper inte mot bristfällig information

Ifall säljaren har underlåtit att berätta någonting om varan, kan det hända att ansvarsbegränsningen inte räddar säljaren. Säljaren ansvarar enligt köplagen om felet ifall:

"säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet."

Villkoret hjälper alltså inte i de fall där säljaren kan låta bli att berätta om ett väsentligt fel.

Villkoret har ingen verkan exempelvis om säljaren inte berättat att aktiebolaget som han/hon sålt är tvunget att betala avsevärda skadestånd i närframtiden.


Villkoret hjälper inte mot alla dolda fel

Villkoret om att varan säljs i befintligt skick begränsar inte säljarens ansvar ifall varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog har haft anledning att förutsätta. Då detta bedöms, så beaktas både varans pris och övriga omständigheter.

Villkoret skyddar inte säljaren exempelvis om han/hon sålt en "nästan oanvänd" utombordsmotor till högt pris och den visar sig att vara funktionsoduglig.


Villkoret om befintligt skick är inte det mest effektiva sättet att begränsa ansvar, men det är antagligen den enklaste ansvarsbegränsning som finns

Fördelen med villkoret om befintligt skick är att det är en väldigt enkel och lättanvänd allmän begränsning, men villkoret är inte den mest effektiva friskrivningsklausulen.

Säljaren kan begränsa sitt ansvar på mer effektiva sätt, men mer vidsträckta begränsningar kräver mer specifika villkor. Dessa villkor är svårare att använda än villkoret om befintligt skick.


Vill du diskutera med mig?

Ring mig på numret 044 984 8548 om du vill diskutera om din situation med mig


Kristian Krokfors
Juris magister
Rättegångsjurist
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com