En morgon såg jag inte längre ut genom fönstret. Kan husbolaget besluta om större renoveringar i smyg?

12.01.2021

Vem besluter om större renoveringar i husbolaget? Kan besluten göras i smyg? Vad kan en aktieägare göra ifall lagen inte följs?

Bolagsstämman besluter om större renoveringar

Vem besluter om renoveringar?

Styrelsen kan besluta om mindre renoveringar, men ett beslut om underhåll ska fattas av bolagsstämman ifall underhållet:

  • är vittsyftande (dvs. stora renoveringar),
  • inverkar väsentligt på boende eller
  • inverkar väsentligt på boendekostnader.

I praktiken är det alltså bolagsstämman som besluter om t.ex. fasadrenovering och rörsanering.


Kan besluten göras i smyg?

Eftersom ärendet ska föras till bolagsstämman, så kan bolaget inte lagenligt ta ett beslut om en större renovering utan att aktieägarna får veta om det. Ärendet måste nämligen vara på stämmokallelsens ärendelista för att beslutet kan fattas. Stämmokallelsen måste skickas till alla aktieägare.

Ifall lagen följs, så kan besluten alltså inte göras utan att aktieägarna får veta om det.


Lagen följs inte alltid - Vad kan en aktieägare göra?

Fastän lagen utgår från att bolagsstämman ska besluta om större renoveringar och att besluten inte kan hemlighållas för en aktieägare, så följs dessa bestämmelser inte alltid.

När lagen kringgås, så beror det ofta på att styrelsen inte känner till bestämmelserna. Ibland kan det dock vara fråga om avsiktligt handlande.


Vill du börja strida om saken?

Ifall bolaget inte följt lagen, så ska du som aktieägare först besluta om du bryr dig om saken. Ifall du inte har någonting emot att renoveringen görs, så behöver du inte reagera på något sätt.


Ifall du vill stoppa renoveringen, så kan du göra det

Om du däremot inte vill att renoveringen görs, eller om du t.ex. anser att det görs på fel sätt, så kan du klandra det lagstridiga beslutet. Klandertalan ska väckas inom tre månader från bolagsstämmobeslutet. Det lönar sig att ta upp ärendet med bolaget så fort som möjligt, så att bolaget inte hinner göra avtal om renoveringsarbetet i fråga.

Beslutet kan också vara ogiltigt av sig själv. I dessa fall appliceras inte tre månaders tidsfristen. Du måste i dessa fall också reagera snabbt, eftersom bolaget kommer att göra avtal om renoveringsarbetet i något skede efter beslutet.


Skadestånd

Det lagstridiga beslutet kan orsaka skador. Dessa skador kan t.ex. bero på att renoveringen är onödig eller att bolaget betalar överpris för arbetet. Skadorna betalas oftast slutligen av aktieägarna genom större bolagsvederlag.

Om någon (t.ex. en styrelsemedlem eller en aktieägare) orsakat bolaget skada, så kan bolaget i allmänhet kräva skadestånd av denna person. Som förutsättning för skadestånd i dessa ärenden är alltid att skadan orsakats med avsikt eller av oaktsamhet.


Vill du diskutera med mig?

Ring mig på numret 044 984 8548 om du vill diskutera om ditt ärende med mig.


Kristian Krokfors
Juris magister
Rättegångsjurist
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com