Vad borde alla veta om husköp?

10.02.2021

Vad förväntar du dig när du köper ett gammalt hus? Hurdant ansvar anser du att säljaren har?

Huset blir inte i bättre skick med tiden och det måste renoveras med jämna mellanrum.

Lagen utgår från att gamla hus har problem

Hus håller inte i evigheter och de slits. Varenda ett gammalt hus har eller får något sorts fel, men dessa fel behöver inte vara allvarliga. Sådana problem som man kan anta att huset har berättigar som utgångspunkt inte köparen till prisavdrag eller andra påföljder.


Hus nöts

Små skråmor och knarrande golv kommer med tiden. Dessa självklara saker är sådana som folk förstår och oftast inte börjar strida om.

Husköpet kan leda till en tvist ifall köparen inte förstår att rören kommer att gå sönder i något skede, täckdiken rasar ihop och taket börjar läcka förr eller senare. Möda och pengar går åt till att reparera dessa problem, vilket kan agitera köparen att göra en reklamation.

Säljaren behöver dock inte bry sig om saken, om den söndriga delen av huset är så gammal att man kan anta att den skulle gå sönder småningom.


Gamla hus är byggda enligt gamla standarder

Hus är allt som oftast byggda enligt byggnadsårets standarder, vilket innebär att vissa stora problem inte klassas som fel vid köpet fastän huset inte uppfyller nutida standarder.

Väggarna kan till exempel vara fulla av asbest eller ha stora mängder av stenkolsbeck (som frigör cancerframkallande PAH-föreningar). Dessa sorters överraskningar utgör ytterst sannolikt ett fel om huset är byggt år 2005, men det är nödvändigtvis inte fråga om fel ifall huset är byggt år 1955.

Det kan uppkomma väldigt dyra överraskningar efter köpet, men dessa överraskningar berättigar nödvändigtvis inte köparen till prisavdrag eller andra påföljder om huset är byggt enligt byggnadstidpunktens standarder.


Husets ålder skyddar inte mot lögner

Huset måste överensstämma med villkoren i köpeavtalet. Säljaren undgår inte ansvar genom att hänvisa till husets ålder om husets egenskaper inte överensstämmer med avtalet.

Oberoende av husets ålder och byggnadstidens standarder, så måste huset också överensstämma med informationen som säljaren har gett. Ifall säljaren exempelvis har påstått att rörsanering inte behöver göras inom närmaste 30 åren, så finns det ett fel i huset om rörsaneringen måste göras inom tre år.

Säljaren är också skyldig att berätta om väsentlig information som han vet. Om säljaren till exempel vet att väggarna är fulla av asbest, så måste han berätta det. Samma gäller situationer där säljaren märker att köparen har en felaktig uppfattning om huset och han låter bli att korrigera uppfattningen.


Vill du diskutera med mig?

Ring mig på numret 044 984 8548 om du vill diskutera med mig om din situation.


Kristian Krokfors
Juris magister
Rättegångsjurist
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com