Hävisitkö käräjillä? Tämä pieni moka tekee tuomiosta lopullisen ja estää asian viemisen hovioikeuteen

20.05.2021

Käräjäoikeuden päätöksestä voi valittaa hovioikeuteen. Menetät kuitenkin puhevaltasi kokonaan, jos unohdat erään tärkeän asian. Tällöin et saa asiaasi hovioikeuteen käsiteltäväksi. Artikkelia on täydennetty 24.5.2021 esimerkillä.

Mitä sinun pitää muistaa tehdä?

Kun saat käräjäoikeuden ratkaisun tiedoksesi ja ratkaisu on sellainen, että saatat haluta valittaa siitä, sinun pitää ilmoittaa tyytymättömyyttä.

Tyytymättömyyden ilmoittaminen tehdään ratkaisun antaneelle tuomioistuimelle tai sen kanslialle. Ilmoituksen voi tehdä suullisesti taikka kirjallisesti. Käräjäoikeuden tietojärjestelmissä saattaa joskus olla ongelmia ja inhimilliset virheet ovat myös mahdollisia, siksi on suositeltavaa lähettää ilmoitus sähköpostitse käräjäoikeuden virastopostiin, koska voit jälkikäteen todistaa sen ilmoituksen lähettämisen.


Mitä tapahtuu, jos ilmoitusta ei tee?

Jos et ilmoita tyytymättömyyttä tuomioon, menetät puhevaltasi asiassa. Tällöin et voi valittaa tuomiosta. Voit kuitenkin tästä huolimatta tehdä vastavalituksen, jos vastapuoli valittaa ja saa asian vietyä hovioikeuteen.

Vastavalituksen käsittely edellyttää kuitenkin sitä, että asia menee hovioikeuden pääkäsittelyyn asti. Jos vastapuolesi peruu valituksen ennen tätä, vastavalituksesi raukeaa. 


Pitääkö sinun olla tyytymätön koko tuomioon?

Voit rajoittaa tyytymättömyyden ilmoituksen koskemaan vain osaa tuomiosta. Mikäli olet esimerkiksi voittanut osan vaatimuksistasi kokonaan tai mielestäsi riittävissä määrin, sinun ei ole pakko ilmoittaa tyytymättömyyttä näihin tuomion osiin.


Mitä jos et ole voinut tehdä tyytymättömyyden ilmoitusta?

Joissain tilanteissa tyytymättömyyden ilmoittaminen on ollut mahdotonta laillisen esteen vuoksi taikka muusta hyväksyttävästä syystä. Tällöin voit hakea menetetyn määräajan palauttamista, jotta voit ilmoittaa tyytymättömyyttä. Rima tällaisen esteen olemassaololle on kuitenkin korkea. 

Helsingin hovioikeus ei muun muassa myöntänyt 21.5.2021 antamallaan ratkaisulla Nro 679 menetetyn määräajan palauttamista asiamiehen selkävaivojen aiheuttaman työkyvyn perusteella. Hovioikeus perusteli asiaa seuraavasti:

"Avustajan sairaus on alkanut kolme päivää ennen valittamiselle säädetyn määräajan päättymispäivää. Avustaja on ollut kotonaan, ja hänellä on ollut käytettävissään ainakin puhelin ja siinä oleva sähköposti. Näin ollen hovioikeus katsoo, että asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että avustaja olisi sairauden vuoksi ollut estynyt hankkimasta toista avustajaa sijaansa, hakemasta määräajan pidennystä tai laatimasta ja lähettämästä ainakin alustavan valituskirjelmän, jota hän olisi myöhemmin täydentänyt. Hakija ei ole ollut laillisen esteen vuoksi estynyt hakemasta muutosta, eikä hakemuksen tueksi ole esitetty muutoinkaan erittäin painavia syitä. Hakemus on hylättävä."

Menetettyä määräaikaa on haettava palautettavaksi 30 päivän kuluessa esteen lakkaamisesta.  


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com