Kaksi vaatii samaa maksua enkä tiedä kelle maksu kuuluu. Jos maksan vain yhdelle, niin toinen haastaa minut oikeuteen. Mitä voin tehdä?

03.06.2021

Kahden tahon vaatiessa samaa maksua joudut hankalaan välikäteen, jollet tiedä varmuudella kenelle maksu kuuluu. Tilanne on kannaltasi ongelmallinen, koska:

  • Maksu kummallekin merkitsee kaksinkertaista maksua.
  • Maksu vain yhdelle voi merkitä käräjöintiä toisen kanssa ilman omaa syytäsi.
  • Jollet maksa kellekään, kummatkin maksua vaativat tahot saattavat haastaa sinut oikeuteen.

Tämä ongelma on kuitenkin kierrettävissä yksinkertaisesti.

Taustalla on useimmiten riita maksua vaativien kesken

Yleensä kahden maksuvaatimuksen taustalla on riita maksun velkojien kesken. Maksua vaativat tahot ovat tällaisessa tilanteessa käytännössä keskenään erimielisiä siitä, kenellä on oikeus saada sinulta maksu. Tilanne voi esimerkiksi syntyä, kun maksua vaativat tahot ovat myyneet sinulle palvelua yhdessä.

Sinun näkökulmastasi katsottuna kyse on muiden riidoista. Voit tällaisessa tilanteessa ehdottaa, että riidan osapuolet eivät riitelisi sinun kanssasi vaan pelkästään keskenään. Tämä ei kuitenkaan välttämättä sovi maksua vaativille.

Mitä voit tehdä?

Jos mihinkään järkevään sopimukseen ei päästä, voit tehdä maksutalletuksen aluehallintovirastoon.

Kun olet tehnyt maksutalletuksen, velka katsotaan maksetuksi. Tämä merkitsee sitä, että viivästyskorkojen kertyminen lakkaa ja tuomioistuin ei voi tuomita sinua maksuvelvolliseksi siltä osin, kuin olet tallettanut maksun.

Kun haluat tehdä maksutalletuksen, sinun kannattaa käyttää aluehallintoviraston sähköistä lomaketta ilmoittaaksesi maksutalletuksesta, koska siitä ilmenee kaikki ilmoituksessa tarvittavat tiedot. Ilmoituksen lisäksi sinun tulee siirtää talletettavat varat aluehallintovirastolle ja maksaa talletuksen käsittelymaksu.

Sinun pitää ilmoittaa talletuksesta maksua vaativille tahoille

Kun olet tehnyt talletuksen, sinulla on velvollisuus ilmoittaa maksua vaativille tahoille siitä, että olet tehnyt talletuksen. Ilmoitus tulee tehdä viipymättä.

Kuten muidenkin sinulle tärkeitä oikeusvaikutuksia sisältävien ilmoitusten osalta, on suositeltavaa tehdä ilmoitus jälkeenpäin todistettavalla tavalla (esim. sähköpostitse).

Mitä talletuksen jälkeen tapahtuu?

Talletuksen ja ilmoitusten tekemisen jälkeen maksua vaativat tahot tappelevat keskenään. Sinun ei enää tarvitse tehdä yhtään mitään. Jos maksua edelleen vaaditaan sinulta, sinun tulee muistuttaa maksaneesi velan maksutalletuksella.

Voit nostaa rahat 10 vuoden kuluttua, jos velkoja ei ole nostanut niitä

Mikäli kumpikaan velkoja ei 10 vuoden kuluttua tallettamisesta ole nostanut varoja, voit nostaa ne itsellesi. Sinulla on yksi vuosi aikaa nostaa varat, koska ne siirtyvät 11 vuoden kuluttua talletuksen tekemisestä valtiolle.  


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com