Kiinteistökauppa: Välittäjä on harvoin vastuussa virheistä

03.11.2020

Monella on harhakäsityksiä siitä, kuinka paljon turvaa välittäjä tuo kiinteistökaupassa. Jos ostamassasi talossa on homevaurio, se on sinun ja myyjän välinen asia. Lähtökohtana on aina se, että et saa korvausta välittäjältä. Välittäjä voi kuitenkin toimia niin, että hän on vahingonkorvausvastuussa.

Välittäjä on vastuussa omasta toiminnastaan, mutta hänellä on velvollisuus ottaa selvää asioista.

Välittäjä voi olla vastuussa, jos hän on tehnyt virheen

Ostajalla on lain mukaan oikeus saada välitysliikkeeltä tai välittäjältä korvaus välittäjän menettelystä aiheutuneesta vahingosta. Korvausoikeus edellyttää seuraavien seikkojen olemassaoloa:

  • Rahassa mitattavaa vahinkoa on tosiasiasiassa aiheutunut.
  • Välittäjä on menetellyt huolimattomasti tai tahallisesti, esimerkiksi jättämällä antamatta hänen tiedossaan olevia myynnin kannalta haitallisia tietoja kiinteistöstä.
  • Vahinko on syy-yhteydessä välittäjän menettelyyn, eli hieman yksinkertaistetusti sanottuna vahingon tulee johtua välittäjän menettelystä.


Välittäjällä on selonottovelvollisuus

Välittäjä ei yleensä ole vastuussa myyjän antamista tiedoista. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että välittäjä ei yleensä vastaa siitä, jos myyjä on valehdellut hänelle. Kiinteistöjen myymisen ammattilaisena kiinteistönvälittäjällä on kuitenkin vastuu ottaa selvää asioista tietyissä tilanteissa.

Jos välittäjällä on aihetta epäillä myyjän antamien tietojen olevan virheellisiä tai puutteellisia, hänen on varmistuttava tiedon oikeellisuudesta. Mikäli tieto osoittautuu virheelliseksi tai puutteelliseksi, välittäjän tulee oikaista tieto.

Välittäjä voi myös joutua tilanteeseen, jolloin tiedon oikeellisuuden varmistaminen ei ole mahdollista ilman kohtuutonta vaivaa. Tällöin välittäjän tulee ilmoittaa mahdolliselle ostajalle, ettei tietoa voitu tarkistaa.

Selonottovelvollisuuden laiminlyönti voi aiheuttaa korvausvelvollisuuden, jos muut yllä luetellut vahingonkorvauksen edellytykset täyttyvät.


Välittäjät tekevät huolimattomuudesta johtuvia virheitä, mutta harvoin

Kiinteistönvälitysalan keskusliitto on tehnyt selvityksen välittäjien korvaussuositukseen johtaneista virheistä, joita ei ratkaistu tuomioistuimessa. Korvaussuosituksia annetaan selvityksen mukaan hyvin vähän välitystehtäviin nähden, eli välittäjät suorittavat tehtävänsä yleensä ammattitaitoisesti ja oikein. Harvalukuiset virheet johtuivat selvityksen mukaan yleensä huolimattomuudesta.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi. Voit vaihtoehtoisesti jättää yhteydenottopyynnön.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com