Kun läheinen kuolee, perunkirjoituksella on kiire

24.03.2021

Läheisen kuolema aiheuttaa surutyön ja hautajaisjärjestelyiden lisäksi kiireellisiä byrokraattisia velvoitteita vainajan omaiselle. 

Perunkirjoituksen aikaraja alkaa kulumaan heti kuolinpäivästä

Perunkirjoituksella on aikaraja

Perunkirjoitustilaisuuden tulee olla pidettynä kolmessa kuukaudessa vainajan kuolinpäivästä. Tätä ennen uskottujen miesten tulee olla nimettyinä, vainajan omaisuus ja velat tulee olla selvitettynä ja arvostettuna, lisäksi kaikki muut perunkirjoituksessa tarvittavat tiedot (kuten perunkirjoituksessa huomioitavat lahjat, aiempien avioliittojen ositusten tilanne yms.) tulee olla selvitettynä.

Perunkirjoitustilaisuudessa allekirjoitetaan laadittu perukirja, joka tulee toimittaa Verohallinnolle kuukauden kuluessa tilaisuudesta.

Näihin määräaikoihin voi hakea pidennystä, jos pidennys on pesän laatuun nähden tai muusta erityisestä syystä tarpeen. Pidennyshakemus pitää toimittaa Verohallinnolle ennen määräajan päättymistä. Määräajan pidentäminen on Verohallinnon harkinnassa.

Asiakirjojen tilaaminen ei nykyään käy käden käänteessä

Aiemmin perunkirjoituksessa tarvittavat asiakirjat, kuten virkatodistukset, lähetettiin hyvin nopeasti. Toimintaa on kuitenkin "tehostettu", joka on käytännössä johtanut pitkiin odotusaikoihin.

Esimerkkinä voidaan mainita, että viimeksi tekemässäni perunkirjoituksessa jouduin odottamaan yhtä (perunkirjoituksessa pakollista) virkatodistusta seitsemän viikkoa.

Asiakirjojen saaminen ja tarvittavien tietojen selvittäminen voi kestää yllättävän kauan, joten perunkirjoituksen tekeminen kannattaa aloittaa hyvin pian kuoleman jälkeen.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com