Kyselyoikeus: Osakkaalla on oikeus kysellä ja johdolla velvollisuus vastata

08.03.2023

Osakeyhtiön hallituksella ja toimitusjohtajalla on lain mukaan velvollisuus vastata osakkeenomistajan pyyntöihin saada tarkempia tietoja, jos kyselyoikeuden edellytykset täyttyvät.


Vain yhtiökokouksessa 

Kyselyoikeus on lähtökohtaisesti olemassa vain yhtiökokouksessa. Jotta johdolla olisi velvollisuus vastata osakkeenomistajan kysymykseen, kysymys tulee esittää yhtiökokouksessa. 

Kysymyksiä saa toki esittää muulloinkin, mutta johto ei tällöin ole ilman erillistä perustetta (esim. osakassopimuksen määräystä) velvollinen vastaamaan kysymyksiin.


Jollei vastaaminen heti ole mahdollista

Esitettyyn monimutkaisempaan kysymykseen ns. "kylmiltään" vastaaminen voi olla mahdotonta, koska vastaaminen saattaa edellyttää sellaisten tietojen selvittämistä, jotka eivät ole kokouksessa käytettävissä. Tällaisissa tilanteissa johdon on vastattava kysymykseen kirjallisesti kahden viikon kuluessa. 

Osakkeenomistajan voi olla järkevää kertoa johdolle etukäteen tulevista kysymyksistään, jotta johto voi selvittää vastaamiseen tarvittavat tiedot etukäteen.


Vain vaikutukselliset kysymykset

Oikeutta saada vastauksia on myös rajoitettu koskemaan vain niitä seikkoja, jotka voivat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin. Osakkeenomistaja ei siis välttämättä saa tietoa juuri haluamastaan asiasta, jollei sillä ole liityntää kokouksen aiheisiin. 

Osakkeenomistaja voi järjestää liitynnän saamalla etukäteen vaatimansa asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi.


Kieltäytymisvelvollisuus

Kyselyoikeus on lähtökohtaisesti hyvin laaja, mutta vastaamisesta voi (ja lähtökohtaisesti pitääkin) kieltäytyä, jos tiedon antaminen tuottaisi yhtiölle olennaista haittaa. 

Haluatko keskustella kanssani?

En ota vastaan toimeksiantoja keskustelematta mahdollisten päämiesteni kanssa tilanteesta ensin. En veloita sinulta mitään ensimmäisestä puhelusta, jossa selvitän, jos otan vastaan sinulta toimeksiannon. 

Puhelinnumeroni on +358 44 9848 548. Voit soittaa minulle toimiston aukioloaikana (9-16), jolloin voit keskustella kanssani tilanteestasi. Jollen pysty vastaamaan heti soittoosi, soitan mahdollisimman pian takaisin. 

Voit vaihtoehtoisesti pyytää puheluajan varaamista alla olevalla lomakkeella.