Onko lehdellä oikeus lainata Instagram kuvaa?

28.04.2021

Markkinaoikeus katsoi, ettei iltalehdellä ollut oikeutta siteerata Kimi Räikkösen Instagram-kuvaa ja se joutui siksi maksamaan Räikköselle hyvitystä. Tässä artikkelissa kerron tiivistetysti, mitä asiassa on tapahtunut. Tämän jälkeen selostan markkinaoikeuden kannan siitä, miksi Iltalehti ei saanut käyttää Räikkösen kuvaa, vaikka lehdet saavat normaalissa uutisoinnissa lainata muiden kuvia.  

Mitä asiassa tapahtui?

Iltalehti oli julkaissut uutisen, joka käsitteli Räikkösen Instagramissa julkaisemaa kuvaa. Räikkösen julkaisemaa kuvaa käytettiin lehden kuvituskuvana.

Lehti ei ollut ostanut kuvaa tai sen lisenssiä Räikköseltä, vaan se oli yksipuolisesti siteerannut (eli lainannut) kuvaa maksutta. Kuvaa käytettiin siis ilman Räikkösen lupaa.

Räikkönen ei ollut tähän tyytyväinen, vaan asia eteni markkinaoikeuden käsittelyyn. Oikeudenkäynnin lopputulos oli se, että lainausoikeus ei soveltunut kyseessä olevaan tilanteeseen ja lehti oli toiminut lainvastaisesti.

Räikköselle tuomittiin 5.000 € hänen vaatimastaan hyvityksestä ja Alma Media Suomi Oy:tä kiellettiin käyttämästä kuvaa julkaisemassaan artikkelissa. Lisäksi Räikköselle tuomittiin osa hänen vaatimastaan oikeudenkäyntikulukorvauksesta.

Räikkönen ei kuitenkaan saanut vaatimaansa vahingonkorvausta eikä hän voittanut tuomion julkistamista koskevaa vaatimustaan.

Tuomio ei kuitenkaan vielä ole lainvoimainen, eli siitä voi edelleen valittaa. Asia saattaa siis edelleen jatkua, jos asiasta valitetaan ja korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Alla käsittelen markkinaoikeuden ratkaisua lainaamisoikeuden osalta. Ratkaisua ei selosteta muilta osin tarkemmin.


Lehdistö saa lainata kuvia normaalissa uutisoinnissa

Tekijänoikeuslain mukaan kuvan lainaaminen sanomalehteen tai aikakausikirjaan on sallittua, kun selostetaan päiväntapahtumaa. Jos teos (esimerkiksi valokuva) on valmistettu sanomalehdessä tai aikakausikirjassa toisinnettavaksi, sitä ei kuitenkaan saa lainata.


Miksi kuvaa ei saanut käyttää?

Asiassa oli hieman yksinkertaistetusti kyse siitä, onko kuvan julkaiseminen Instagramissa julkisuuden henkilön toimesta lain tarkoittama päiväntapahtuma vai ei. Markkinaoikeus päätyi harkittuaan asiaa siihen, että se ei ole eikä lainaamisoikeutta siksi ole ollut.

Asiaa tulee markkinaoikeuden näkemyksen mukaan arvioida tapauskohtaisesti ja arvioinnissa tulee huomioida tekijänoikeuslaissa määritelty yksinoikeus sekä sananvapautta turvaavat säännökset.

Markkinaoikeus totesi, että:

"Iltalehden artikkeli sisältää sinänsä todellisen tapahtuman kuvauksen eli sen, että kantaja on julkaissut Instagram-tilillään valokuvan bensa-asema- tai kahvilavierailultaan. Tätä tapahtumaa on kuitenkin pidettävä hyvin arkipäiväisenä ja triviaalina."

Markkinaoikeuden mukaan mitä tahansa tapahtumaa ei voida pitää lain tarkoittamana päiväntapahtumana, vaikka kyseistä käsitettä ei saada tulkita liian ahtaasti. Tähän ei vaikuttanut se, että kyseinen tapahtuma kiinnostaa yleisöä. Markkinaoikeus katsoi kysymyksessä olevan tapahtuman katsominen päiväntapahtumaksi olisi liian pitkälle menevää oikeutta suhteessa valokuvaoikeuteen. Markkinaoikeus kiteytti lehden tulkinnan ongelman seuraavasti:

"Vastaajan väitteiden hyväksyminen tältä osin merkitsisi sitä, ettei tekijänoikeuslain mukaisella valokuvaajan oikeudella olisi tosiasiallista merkitystä, mitä on pidettävä tekijänoikeuden rajoitussäännösten vastaisena tulkintana."

Ratkaisun vaikutus

Markkinaoikeuden ratkaisussa mainitaan, että lain käsitettä "päiväntapahtuma" ei ole määritelty lainsäädännössä eikä myöskään tekijänoikeuslain esitöissä. Markkinaoikeus joutui käyttämään tulkinta-apunaan muiden pohjoismaiden oikeuskäytäntöä, kun kotimaista oikeuskäytäntöä käsitteestä ei löytynyt. Ratkaisun perustelut selventävät lehdistön oikeutta lainata kuvaa ja sillä tulee todennäköisesti olemaan suuri merkitys tulevissa vastaavissa tapauksissa, jos asiaa ei viedä korkeimpaan oikeuteen.


Linkit

Iltalehden uutinen, jota oikeudenkäynti koski (Räikkösen instagramkuva on poistettu uutisesta)

MAO:161/21


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com