Käräjäoikeus tuomitsi minut yksipuolisella tuomiolla, mitä teen?

19.10.2020

Vastapuoli voittaa oikeudenkäynnin automaattisesti yksipuolisella tuomiolla, jos et noudata tiettyjä oikeudenkäynnin sääntöjä. Yleisin tällainen tilanne on se, että et vastaa käräjäoikeuden vastauspyyntöön määrätyssä ajassa. Yksipuolinen tuomio on kuitenkin mahdollista poistaa. Poistamista vaaditaan takaisinsaantihakemuksella.

Yksipuoliseen tuomioon voidaan hakea takaisinsaantia.

Älä tuhlaa aikaa

Takaisinsaantihakemus on lähetettävä 30 päivän kuluessa siitä, kun olet läsnäollessasi toimitetussa ulosmittauksessa taikka muulla tavoin todisteellisesti saanut tiedon yksipuolisesta tuomiosta. Jos käytät lakimiehen apua sinun tulee muistaa, että hänen täytyy ehtiä perehtyä asiaan. Aloita asian hoitaminen siksi heti, kun saat tiedon yksipuolisesta tuomiosta.


Mitä hakemuksssa tulee ilmetä

Jos käräjäoikeus antoi yksipuolisen tuomion siksi, että et noudattanut kehotusta antaa kirjallista vastausta, hakemuksessa tulee mainita sellainen syy tuomion muuttamiselle, jolla olisi voinut olla merkitystä asiaa ratkaistaessa. Sama koskee tilannetta, jossa et ole kehotuksesta huolimatta saapunut tuomioistuimeen.

Käräjäoikeuden lausumapyyntöihin tulee myös suhtautua asian edellyttämällä vakavuudella, koska myös tällaisen pyynnön noudattamisen laiminlyönti voi johtaa yksipuoliseen tuomioon. Kun yksipuolinen tuomio on annettu siksi, että et ole antanut kirjallista lausumaa, jossa ilmenee kantasi pyynnössä esitettyihin kysymyksiin, kantasi tulee ilmetä takaisinsaantihakemuksesta.

Hakemuksen on luonnollisesti myös täytettävä oikeudenkäyntikirjelmän muut muotovaatimukset.Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi. 


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@kroforslaw.com