Voiko vastapuoli pakottaa äitisi todistamaan kaikista synneistäsi?

14.01.2021

Perheen sisäiset välit voivat tulehtua pahasti, jos joku todistaa lähisukulaistaan vastaan oikeudessa.

Tietyillä henkilöillä on oikeus olla todistamatta

Parisuhde ja todistaminen

Avioliitto, rekisteröity parisuhde ja avoliitto

Oikeudenkäynnin osapuolen aviopuoliso ja entiset aviopuolisot voivat kieltäytyä todistamasta. Rekisteröity parisuhde rinnastetaan avioliittoon, joten sen osalta säännöt toimivat samoin.

Oikeudenkäynnin aikaisilla avopuolisoilla on myös oikeus kieltäytyä todistamasta toistensa asioissa. Tuomioistuin arvioi tapauskohtaisesti, onko avoliitto sellainen, että todistamisesta voi kieltäytyä.


Muut vastaavat parisuhteet

Myös muunlaiset parisuhteet voivat johtaa kieltäytymisoikeuteen, jos kyseessä on läheinen suhde. Muiden parisuhteiden osalta kieltäytymisoikeutta harkitaan tapauskohtaisesti.

Esimerkiksi entiset avopuolisot voivat olla oikeutettuja kieltäytymään todistamisesta. Muun muassa pitkäaikainen parisuhde ja yhteiset lapset puoltavat entisen avopuolison oikeutta kieltäytyä todistamasta.


Sukulaisuus ja todistaminen

Seuraavilla oikeudenkäynnin osapuolen sukulaisilla on selkeä oikeus kieltäytyä todistamasta:

  • Sisarukset.
  • Vanhemmat, isovanhemmat, jne.
  • Lapset, lapsenlapset, jne.

Myös muilla sukulaisilla voi olla oikeus kieltäytyä todistamisesta, jos sukulaisuussuhde riidan osapuoleen on läheinen. Tuomioistuin harkitsee oikeuden olemassaolon tapauskohtaisesti. Lähtökohta on kuitenkin se, että esimerkiksi enosi tai lankosi voidaan pakottaa todistamaan sinua vastaan.


Vaitiolo-oikeus voidaan murtaa rikosasioissa

Rikosasioissa tuomistuin voi murtaa vaitiolo-oikeuden läheiseltä, jolla ei ole vaatimuksia asiassa. Jos vaitiolo-oikeus murretaan, todistajan tulee todistaa asiassa.

Vaitiolo-oikeuden syrjäyttämiseen tuomioistuimen päätöksellä riittää, että on syytä epäillä, ettei läheinen ole itsenäisesti päättänyt vaitiolo-oikeuden käyttämisestä. Syytä epäillä -kynnys on varsin alhainen.


Todistajanpenkiltä ei voi perääntyä

Kaikki tässä artikkelissa mainitut henkilöt saavat lähtökohtaisesti halutessaan todistaa oikeudessa. Jos todistamiseen suostutaan vaitiolo-oikeudesta huolimatta, siitä ei voida enää perääntyä. Todistajan on siis pakko vastata totuudenmukaisesti kaikkiin kysymyksiin, jos todistamiseen on ryhdytty.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com