Vähemmistön valta osa 1: Vähemmistöosinko

04.01.2021

Osakeyhtiön enemmistö ei välttämättä halua jakaa osinkoa, vaikka osingonjako olisi mahdollista. Joskus enemmistöosakas saattaa jopa tahallaan haluta aiheuttaa vähemmistöosakkaalle taloudellisia vaikeuksia kieltäytymällä varojenjaosta, jotta vähemmistöosakas myisi osakkeensa hänelle.

Vähemmistöosakkaan ei aina tarvitse tyytyä osaansa, vaan hän voi pakottaa yhtiön jakamaan varoja vaatimalla vähemmistöosinkoa.

Vähemmistöosinkoa on pakko maksaa, jos sen edellytykset täyttyvät.

Kuinka paljon osakkeita tarvitset?

Saat vaatimuksen vähemmistöosingosta läpi, jos sinulla on yli 10 % kaikista osakkeista.

Jos sinulla on alle 10 % osakkeista, voit yrittää saada muita osakkeenomistajia mukaan vaatimukseen. Mikäli onnistut yhdessä muiden kanssa saamaan yli 10 % kaikista osakkeista esittämään vaatimuksen yhdessä, saat vaatimuksen läpi.

10 % omistusraja lasketaan vain osakkeista, jotka eivät kuulu yhtiölle itselleen tai sen tytäryhteisölle.


Milloin vaatimus pitää tehdä?

Vaatimus vähemmistöosingosta tulee esittää varsinaisessa yhtiökokouksessa ennen voitonjaon käyttämisestä päättämistä. Jos vaatimus esitetään päätöksen jälkeen, vähemmistöosinkoa ei tarvitse jakaa.


Kuinka suuri vähemmistöosinko voi olla?

Vähemmistöosinkona voidaan vaatia puolet tilikauden voitosta, josta on vähennetty yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät määrät.

Jaettavasta määrästä vähennetään tilikaudelta ennen varsinaista yhtiökokousta mahdollisesti jaetut osingot.


8 % katto

Vähemmistöosinko on kuitenkin korkeintaan 8 % yhtiön omasta pääomasta. Tätä enempää vähemmistöosinkoa ei voi saada.


Vähemmistöosingolla ei voida sivuuttaa varojenjakosäännöksiä

Yhtiöllä ei aina ole mahdollisuutta jakaa osinkoa. Jos yhtiö esimerkiksi on maksukyvytön, osinkoa ei voida jakaa senttiäkään.

Varojenjakoa koskevia säännöksiä tulee noudattaa, vaikka kyseessä on vähemmistöosinko. Jos osinkoa ei voida maksaa, vähemmistöosinkoakaan ei voida vaatia menestyksekkäästi.


Poikkeaminen on mahdollista

Oikeuttasi vähemmistöosinkoon voidaan heikentää yhtiöjärjestysmääräyksellä. Oikeutta vähemmistöosinkoon voidaan esimerkiksi rajoittaa lain mukaista vähemmistöosinkoa pienemmäksi tai se voidaan poistaa kokonaan.

Oikeutta vähemmistöosinkoon ei kuitenkaan voida rajoittaa ilman sinun suostumustasi, kun omistat osakkeita.

Yhtiöjärjestyksessä voidaan myös parantaa oikeuttasi vähemmistöosinkoon. Tätä mahdollisuutta voi olla järkevä harkita esimerkiksi, jos olet perustamassa yhtiötä, johon jäät vähemmistöosakkaaksi.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com