Maksa tai joudut konkurssiin! Tätä tehokasta perintäkeinoa saa kohta taas käyttää

15.01.2021

Erittäin tehokas perintäkeino on ollut väliaikaisesti pois käytöstä. Sitä saa taas käyttää 1.2.2020 alkaen, mutta eri tavalla kuin ennen.

Konkurssiuhkainen maksukehotus tulee takaisin perinnän keinovalikoimaan

Miten konkurssiuhkainen maksukehotus toimii normaalisti?

Jos saatava on selvä ja erääntynyt siitä voidaan tehdä konkurssiuhkainen maksukehotus. Velallinen voidaan hakea konkurssiin, jos saatavaa ei makseta viikon kuluessa maksukehotuksen antamisesta.

Konkurssiuhkaisella maksukehotuksella ei voi periä riitaisia saatavia, vaan ne tulee viedä käräjäoikeuteen riita-asioina.


Ketä vastaan konkurssiuhkaista maksukehotusta voidaan käyttää?

Konkurssiuhkaista maksukehotusta voidaan vain käyttää sellaisia velallisia vastaan, jotka:

  • ovat kirjanpitovelvollisia liike- tai ammattitoiminnastaan tai
  • ovat viime vuonna ennen konkurssihakemuksen tekemistä olleet kirjanpitovelvollisia liike- tai ammattitoiminnastaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa liiketoimintaa harjoittavia osakeyhtiöitä ja kirjanpitovelvollisia yksityisiä elinkeinonharjoittajia. Konkurssiuhkaista maksukehotusta ei voida käyttää kuluttajaa vastaan.


Väliaikainen poikkeus

Vaikka konkurssiuhkaista maksukehotusta saa kohta taas käyttää, se ei edelleenkään toimi normaalisti. Ajanjaksolla 1.2.2020-30.9.2021 (voimassaoloaikaa saatetaan pidentää) velallinen voidaan hakea konkurssiin vasta 30 päivän kuluttua maksukehotuksen antamisesta.

Poikkeuksen takia tämä perintäkeino on siis vain hieman hitaampi, kuin normaalisti.


Ennen käyttämistä

Harkitse ennen konkurssiuhkaisen maksukehotuksen käyttämistä, onko sen käyttämisessä järkeä. Saatavan periminen ulosoton avulla voi olla huomattavasti järkevämpää sinun kannaltasi, kuin konkurssilla uhkaaminen ja mahdollinen velallisen hakeminen konkurssiin.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com