Milloin velka vanhenee ja miten sen voi estää?

13.09.2020

Toissa kesänä minulle soitti henkilö, joka tarvitsi apua, kun perintäyhtiö oli vienyt asian oikeuteen. Asiakkaani ei tiennyt mistä velka oli tullut. Kyseessä oli hyvin vanha velka.

Katsottuani perintäyhtiön haastehakemusta tiesin heti, miten saamme asian loppumaan. Asian päättymiseen tarvittiin vain yksi lause: "Velka on vanhentunut". Perintäyhtiö peruutti kanteen ja lopetti perinnän heti, kun olin ilmoittanut näin.

Kerron alla miten vanhentuminen toimii normaaleissa tapauksissa.


Mitä tapahtuu, kun velka vanhenee?

Kun velka on vanhentunut velkoja ei voi vaatia tehokkaasti sen maksamista. Velallinen saa maksaa velan, jos hän haluaa, mutta hänen ei ole pakko maksaa vanhentunutta velkaa.

Edes tuomioistuin ei voi määrätä vanhentunutta velkaa maksettavaksi, jos velan kerrotaan olevan vanhentunut. Mikäli velallinen ilmoittaa, että velka on vanhentunut, velkojan tulee pystyä todistamaan ettei se ole vanhentunut.

Velan vanhentuminen tapahtuu lähtökohtaisesti kolmen tai kymmenen vuoden säännön mukaan.

Milloin velka vanhenee

Kolmen vuoden sääntö

Velka vanhenee vanhentumislain mukaan kolmen vuoden päästä lain mukaisen ajankohdan alkamisesta. Vanhentumisaika alkaa tyypillisesti sovittuna eräpäivänä. Sellaisille veloille, joissa ei ole eräpäivää, on erilliset säännökset siitä milloin velka kolmen vuoden aika alkaa kulua.

Kymmenen vuoden sääntö

Jollei mitään tarkempaa säännöstä kolmen vuoden ajan kulumisen alkamisesta ole, velka vanhenee 10 vuoden päästä siitä, kun velan oikeusperuste on syntynyt.

Velan vanhenemisen voi estää katkaisulla

Velkoja voi estää vanhenemisen katkaisemalla vanhentumisajan. Tällöin alkaa kulua uusi kolmen vuoden vanhentumisaika.

Tavallisesti katkaisu tehdään lähettämällä vaatimuskirje, jossa kerrotaan mikä velka on kyseessä, kuinka suuri velka on ja vaaditaan sen maksua. Katkaisu voidaan myös tehdä muunlaisella ilmoituksella, jossa velka yksilöidään. Katkaisu voidaan myös tehdä vanhentumislain 11 §:ssä mainituilla menettelyillä, kuten asian viemisellä tuomioistuimeen.

Velallinen voi myös katkaista vanhentumisajan myöntämällä itse velan olemassaolon.

Yksityishenkilöiden velkojen lopullista vanhentumista ei voida estää katkaisuilla

Yksityishenkilöiden sopimukseen perustuvat rahavelat yhtiöille vanhenevat viimeistään, kun 20 vuotta on kulunut velan erääntymisestä. Jos velkojakin on yksityishenkilö, aika on 25 vuotta.

Tätä niin kutsuttua lopullista vanhentumisaikaa ei ole mahdollista katkaista yllä mainituilla katkaisutoimilla.


Varmistu ensin siitä, että vanhentumisväitettä kannattaa käyttää

Vanhentumisväite on erittäin tehokas vanhalle velalle, jos perintäkirjeitä ei ole lähetetty. Jos niitä kuitenkin on lähetetty, ammattimaiset velkojat (esim. perintäyhtiöt) pystyvät usein löytämään vanhat perintäkirjeensä ja niiden lähetyspäivämäärät. Tässä tapauksessa vanhentumisväitteellä ei saavuteta mitään.

Ennen kuin käytät lausetta "velka on vanhentunut" riita-asiassa, sinun kannattaa varmistua siitä, että sen käyttäminen on tehokasta. Jos asia häviät asian tuomioistuimessa tämä ylimääräinen väite aiheuttaa velkojalle lisäkuluja, jotka sinä joudut korvaamaan.

Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi. 

Voit vaihtoehtoisesti jättää yhteydenottopyynnön.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com