Perittävän lapsilla on lähes aina oikeus saada osa perinnöstä, jos he vaativat sitä ajoissa

25.11.2020

Perittävän rintaperillisillä on oikeus vaatia lakiosaa. Lakiosa on mekanismi, jolla varmistetaan osan perinnöstä menevän perittävän lapsille, lapsenlapsille, jne.

Jos testamentti loukkaa lakiosaa, lakiosaa on vaadittava testamentinsaajalta kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedoksisaannista. Muuten oikeus lakiosaan menetetään testamentinsaajaa kohtaan.

Kenellä on oikeus lakiosaan?

Oikeus lakiosaan on ensisijaisesti vain perittävän lapsilla. Adoptiolapsilla on 1.7.2012 lähtien ollut sama oikeus kuin biologisilla lapsilla. Jos perittävän lapsi on kuollut tai hänet on tehty perinnöttömäksi, tämän lapsen lapsilla on oikeus hänen lakiosaosuuteensa.


Miten lakiosa lasketaan (yksinkertaistetusti)

Kaikkien perittävän lasten yhteenlaskettu lakiosa on ½ jäämistön arvosta. Tämä tarkoittaa sitä, että jos lapsia on kaksi, yhden lapsen lakiosa on ¼.

Yllä mainittu laskentasääntö soveltuu useimpiin tapauksiin, mutta on yksinkertaistettu. Tietyissä erityistilanteissa lakiosan suuruus lasketaan toisin. Lisäksi perillisen vaatimat ja saamat laskennalliset lisäykset vaikuttavat hänen lakiosaansa.


Lakiosa ja rajoitukset

Lakiosa tulee saada vapaana rajoituksista. Esimerkiksi käyttöoikeudet tai muut täyttä omistusoikeutta rajoittavat ehdot eivät saa loukata lakiosaa. Perittävän lapsilla ei kuitenkaan ole oikeutta saada lakiosaa perittävän omaisuudesta, vaan testamentinsaaja voi maksaa lakiosan rahana. Poikkeuksena on kuitenkin alla mainittu lesken vähimmäisoikeus.


Lakiosaoikeus voittaa testamenttimääräykset

Oikeus lakiosaan on perillisten oikeus, joka ylittää lähes kaikki testamenttimääräykset. Poikkeuksena on perinnöttömäksi tekeminen, joka on hyvin harvinainen ja poikkeuksellisia tilanteita varten tarkoitettu määräys (kirjoitan tästä artikkelin myöhemmin).


Mitä, jos testamentti loukkaa lakiosaa

Testamentilla saa kuitenkin määrätä lakiosaa loukkaavasti. Lakiosaa voidaan kuitenkin vaatia, jolloin lakiosa tulee suorittaa perilliselle. Lakiosa saadaan suorittaa rahassa. Lakiosaperillisellä ei siis ole oikeutta vaatia tiettyjä esineitä, jos ne on testamentattu toiselle.

Vaatimus tulee esittää testamentinsaajalle (tai testamentinsaajille) kuuden kuukauden sisällä siitä, kun vaatimuksen esittäjä on saanut tiedon testamentista. Vaatimus tulee esittää haastemiestiedoksiantona tai muuten todisteellisesti. Tietyissä tilanteissa tiedoksianto voidaan tehdä julkistamalla.

Jos vaatimusta ei esitetä kuuden kuukauden sisällä testamentin tiedoksisaamisesta, oikeus lakiosaan menetetään. Testamentinsaajan ei siis tarvitse maksaa lakiosaa, jos vaatimus esitetään esimerkiksi 10 kuukauden päästä testamentin tiedoksisaannista.


Lesken oikeus hallita jäämistöä jakamattomana voittaa lakiosan

Lesken vähimmäissuoja on lakiosaa vahvempi. Jos lakiosaa vaaditaan, eikä sitä voida lesken vähimmäissuojan vuoksi täyttää kokonaan (tai lainkaan), se täytetään lähtökohtaisesti vasta lesken kuoleman jälkeen. Lakiosa voidaan kuitenkin täyttää aiemmin, jos leski luopuu oikeudestaan tai menettää sen.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi. 


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com