Huijarin sopimus ei pidä

27.09.2020

Tietynlaiset menettelyt ovat niin epäasiallisia, että sinun ei tarvitse noudattaa sopimusta jouduttuasi kyseisenlaisen menettelyn kohteeksi.

Sopimusoikeuden peruspilarina on periaatee siitä, että sopimukset on pidettävä. Tämä periaate voi väistyä oikeustoimilain perusteella. Epäasisalliset menettelyt sopimuksenteossa voivat kyseisen lain mukaan johtaa sopimuksen pätemättömyyteen. Tällöin toinen sopimuksen osapuoli voi jättää noudattamatta sopimusta.

Epäasialliset menettelyt voivat johtaa sopimuksen pätemättömyyteen, jolloin menettelyn kohde ei joudu noudattamaan sopimusta.

Missä tilanteissa pätemättömyys tulee kyseeseen

Oikeustoimilaissa on viisi erilaista tarkkarajaisa menettelykategoriaa, jotka johtavat sopimuksen pätemättömyyteen. Näiden lisäksi on olemassa muunlaista kunnianvastaista ja arvotonta menettelyä koskeva sääntö. Käsittelen näitä alla.


1. Väkivaltainen pakottaminen

Jos sopimus on saatu aikaan väkivaltaa tai sen uhkaa käyttäen, se on pätemätön.

Tällainen sopimus saattaa kuitenkin muuttua päteväksi, jos

 • Pakkoa on käyttänyt joku muu kuin sopimuskumppani,

 • sopimuskumppani ei ole tiennyt pakottamisesta,

 • pakottaminen on loppunut ja

 • pakottamisen uhri ei ole ilmoittanut sopimuksen olevan pätemätön ilman aiheetonta viivytystä.


2. Pakottaminen ilman väkivaltaa

Muunlainen sopimuksentekoon kiristäminen johtaa myös pätemättömyyteen. Tällainen pakottaminen voi tapahtua monin erilaisin uhkauksin, mutta uhkaus ei voi sisältää väkivaltaa.

Tällainen sopimus on kuitenkin pätevä, jos joku muu kuin sopimuskumppani on tehnyt pakottamisen eikä sopimuskumppani tiennyt eikä hänen olisi edes pitänyt tietää pakottamisesta.


3. Valheet ja tiedon pimittäminen

Jos sopimuskumppanisi on harhaanjohtanut sinut tekemään sopimuksen valehtelemalla tai pimittämällä tietoa, sopimus on pätemätön. Laki tunteen tämän menettelyn nimellä petollinen viettely.

Jos joku muu kuin sopimuskumppanisi on valehdellut tai pimittänyt tietoa, sopimus on pätemätön vain, jos sopimuskumppanisi on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää petollisesta viettelystä.


4. Epäasiallinen taloudellinen hyväksikäyttö

Oikeustoimilaissa on myös kiskomista, eli epäasiallista taloudellista hyväksikäyttöä koskeva sääntö. Kiskomisella aikaan saatu sopimus on pätemätön.

Jotta kyseessä olisi kiskominen sopimuskumppanisi (tai jonkun muun) on tullut käyttää hyväkseen sinun:

 • pulaasi,

 • ymmärtämättömyyttäsi,

 • kevytmielisyyttäsi tai

 • hänestä riippuvaista asemaa.

Toisekseen kiskominen edellyttää sitä, että sopimuskumppanisi on saanut selvän taloudellisen hyödyn kustannuksellasi. Sopimuskumppanin suorituksen pitää siis olla ilmeisesti vähempiarvoinen, kuin sinun suorituksesi.

Jos hyväksikäytön on tehnyt joku muu kuin sopimuskumppanisi, sopimus on pätemätön vain silloin, kun sopimuskumppanisi on tiennyt tain hänen olisi pitänyt tietää kiskomisesta.


5. Erehdyksen hyödyntäminen

Myös erehdyksen hyödyntäminen johtaa sopimuksen pätemättömyyteen.

Erehdyksellä tehty sopimus voi olla pätevä, jos sopimuskumppani ei ole tiennyt eikä hän edes olisi voinut tietää erehdyksen tapahtuneen.

ESIMERKKI- ASUNTOKAUPAN TARJOUS

 • Asunnon pyyntihinta on 350.000 €.
 • Yrität tarjota 335.000 €.
 • Kirjoitusvirheen vuoksi tarjouksessa lukee kuitenkin 345.000 €.
 • Mitään aiempia hintakeskusteluja ei ole käyty.

Sopimus ei ole pätemätön, jos myyjä hyväksyy tarjouksen, koska myyjä ei ole voinut tietää kirjoitusvirheestä.


Sopimuskumppani ei voi käyttää hyväkseen erehdystä, josta hän on tietoinen. Erehdys johtaa pätemättömyyteen, jos sopimuskumppani on tiennyt erehdyksestä.

ESIMERKKI- ASUNTOKAUPAN TARJOUS

 • Asunnon pyyntihinta on 350.000 €.
 • Yrität tarjota 335.000 €.
 • Kirjoitusvirheen vuoksi tarjouksessa lukee kuitenkin 345.000 €.
 • Sanoit tunnin ennen kirjallisen tarjouksen antamista myyjälle, että et missään nimessä tarjoa yli 340.000 €. Tarjous alkaa tekstillä: "Tässä on alle 340.000 € suuruinen tarjous..."

Sopimus on pätemätön, jos myyjä hyväksyy tarjouksen, koska myyjä tietää kirjoitusvirheestä.


Sopimus on myös pätemätön tilanteessa, jossa sopimuskumppanin olisi pitänyt tietää erehdyksestä. Tämä tilanne on käsillä muun muassa ilmeisien kirjoitusvirheiden osalta.

ESIMERKKI- ASUNTOKAUPAN TARJOUS

 • Asunnon pyyntihinta on 350.000 €.
 • Yrität tarjota 335.000 €.
 • Kirjoitusvirheen vuoksi tarjouksessa lukee kuitenkin 7.345.000 €.
 • Mitään aiempia hintakeskusteluja ei ole käyty.

Sopimus on pätemätön, jos myyjä hyväksyy tarjouksen, koska myyjän olisi pitänyt tietää kirjoitusvirheestä.


6. Muunlainen epäasiallisuus

Yllä mainittujen selkeästi epäaisallisten menettelyjen lisäksi on olemassa lukemattomia muunlaisia tilanteita, joissa sopimuksen tulee oikeudenmukaisuuden vuoksi olla pätemätön. Oikeustoimilaissa on siksi muunlaisia epäaisallisia menettelyitä koskeva yleislauseke kunnianvastaisesta ja arvottomasta menettelystä.

Sopimuksen pätemättömyys kunnianvastaisen ja arvottoman menettelyn johdosta edellyttää sitä, että sopimuskumppani on tehnyt menettelyn, ollut tietoinen menettelystä tai hänen täytyy olettaa tienneen menettelystä.

Toisin kuin yllä mainitut tarkkarajaiset pätemättömyysperusteet, kunnianvastainen ja arvoton menettely on määritelmältään epätarkka ja avoin. Määritelmän epätarkkuus ja avoimuus merkitsee käytännön tasolla sitä, että määritelmästä ja tapahtumien merkityksestä on hyvin mahdollista argumentoida pätemättömyyden puolesta ja sitä vastaan. Viime kädessä käräjäoikeus, hovioikeus tai korkein oikeus päättää siitä, oliko menettely kunnianvastaista ja arvotonta vai ei.


Haluatko keskustella kanssani asiastasi?

Soita numeroon 044 984 8548 keskustellaksesi kanssani asiastasi. Voit vaihtoehtoisesti jättää yhteydenottopyynnön.Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com