Tavaramerkki: Palkkiona vain savukekartonki ja konjakkipullo – Kyse oli silti tavaramerkin loukkaamisesta. Asia jatkuu hovioikeudessa.

21.10.2020

Yksityishenkilö (jota kutsutaan selkeyden vuoksi Matiksi*) oli antanut ositteensa käytettäväksi, kun toinen henkilö oli tuonut Suomeen laakereita. Laakereissa oli tavaramerkki INA ja ne olivat tuoteväärennöksiä.

Matti säilytti laakereita, kunnes maahantuoja vei tuotteet Venäjälle. Palkkioksi Matti sai konjakkipullon

Käräjäoikeus katsoi, että Matti oli rikkonut tavaramerkkilakia ja velvoitti hänet maksamaan hyvitystä tavaramerkin käyttämisestä 3.875,40 € ja korvauksena tavaramerkin loukkauksesta aiheutuneesta vahingosta 9 445,33 €. Hovioikeus puolestaan vapautti Matin velvollisuudesta suorittaa hyvitystä ja vahingonkorvausta, koska se katsoi, että kyse ei ollut merkin käyttämisestä elinkeinotoiminnassa. Tavaramerkin omistanut yhtiö valitti tämän jälkeen korkeimpaan oikeuteen.

Tavaramerkin rekisteröinti antaa tavaramerkkilain 5 §:n mukaisen yksinoikeuden tavaramerkin käyttämiseen elinkeinotoiminnassa.

Mistä asiassa oli kyse?

Tapahtumien aikaan voimassa olleen tavaramerkkilain mukaan oikeus tavaran tunnusmerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen.

Tahallinen tai huolimattomuudesta johtuva loukkaus johtaa velvollisuuteen suorittaa loukatulle kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä sekä korvauksen kaikesta loukkauksen aiheuttamasta vahingosta.


Korkein pyysi ennakkoratkaisua EU-tuomioituimelta

Korkein oikeus esitti ratkaisupyynnön EU-tuomioistuimelle, koska kyse oli EU-oikeudesta.

EU-tuomioistuin katsoi, että asiaa on tulkittava siten, että henkilön, joka ei harjoita kaupallista toimintaa ammattimaisesti ja joka vastaanottaa, luovuttaa jäsenvaltiossa vapaaseen liikkeeseen ja säilyttää tavaroita, joita ei selvästikään ole tarkoitettu yksityiskäyttöön ja jotka on lähetetty hänen osoitteeseensa kolmannesta maasta ja jotka on varustettu tavaramerkillä ilman tämän haltijan suostumusta, on katsottava käyttävän tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa ensin mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla.


Korkeimman oikeuden lopputulema

Korkein oikeus katsoi tapahtumien ja EU-tuomioistuimen antaman ratkaisun perusteella, että Matti loukannut yksinoikeutta tavaramerkkiin INA. Korkein oikeus palautti asian hovioikeuteen, koska hovioikeus ei ollut lausunut kaikista hyvitys- ja korvausvelvollisuuteen vaikuttavista edellytyksistä eikä hyvityksen tai korvauksen määrästä. Asia jatkuu siis hovioikeudessa.

*Nimi muutettu


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi. Voit vaihtoehtoisesti jättää yhteydenottopyynnön.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@kroforslaw.com