Tekijänoikeus: Kuka omistaa työntekijän tuottaman materiaalin?

04.02.2021

Työntekijä saattaa työsopimuksen voimassaoloaikana tehdä erittäin arvokkaita teoksia. Kyseessä voi olla esimerkiksi tietokoneohjelma, markkinointimateriaali tai työnantajan logo. Omistaako työntekijä vai työnantaja taloudelliset oikeudet tällaisiin teoksiin?

Tekijänoikeuslaki ei ota kantaa työnantajan oikeuteen työsuhteessa luotuun teokseen muuten kuin tietokoneohjelmien ja tietokantojen osalta. Työntekijä saattaa työtehtävissään kuitenkin luoda huomattavan määrän tekijänoikeuslain mukaisia teoksia.

Tietokoneohjelmat ja tietokannat

Tekijänoikeuslain mukaan työnantaja omistaa työntekijän tekemän tietokoneohjelman, jos se on luotu täytettäessä työsuhteesta johtuvia työtehtäviä. Työnantaja omistaa myös tietokoneohjelmaan välittömästi liittyvät teokset. Sama koskee myös työntekijän luomia tietokantoja.

Käytännössä työntekijän tekemät tietokoneohjelmat ja tietokannat kuuluvat siis työnantajalle, jos työntekijän työtehtävänä on ollut luoda kyseinen tietokoneohjelma tai tietokanta.


Muut teokset

Tekijänoikeuslaki ei sano mitään siitä, kelle kuuluu oikeus muihin teoksiin kuin yllä mainittuihin tietokoneohjelmiin ja tietokantoihin. Tekijänoikeuslain lähtökohtana on se, että teoksen oikeudet kuuluu sen luoneelle henkilölle (eli työntekijälle). Yritys ei voi tekijänoikeuslain mukaan luoda teosta.

Kun teos on luotu työsuhteessa, työnantaja saa kuitenkin useimmiten oikeuden käyttää teosta oman toimintansa edellyttämässä laajuudessa. Tämän oikeuden laajuus ratkaistaan aina tapauskohtaisesti.

Huomaa kuitenkin, että työsopimukseen sovellettavassa työehtosopimuksessa saattaa olla määräyksiä tekijänoikeudesta työsuhteessa luotuun teokseen. Alan vakiintunut käytäntö voi myös vaikuttaa asiaan.


Asiasta voidaan sopia

Tekijänoikeuden siirtymisestä voidaan sopia työntekijän kanssa. Sopimuksella tekijänoikeuksista vältetään mahdolliset epäselvyydet oikeuksien laajuudesta. Jo työsopimuksen tekovaiheessa on järkevää miettiä sitä, kuka omistaa työsuhteessa luodut tekijänoikeudet.

On hyvin yleistä, että työsuhteessa luotujen teoksien sovitaan kuuluvan työnantajalle, mutta oikeuksista voidaan sopia muullakin tavalla. Esimerkiksi vahvan neuvotteluaseman omaava työntekijä voi edellyttää, että hänelläkin on jonkinnäköinen oikeus työsuhteessa luomiinsa tietokoneohjelmiin.

Vaikka sopimusvapaus on lähtökohtana, lainsäädäntö puuttuu kohtuuttomiin ehtoihin ja tekijänoikeuden työnantajalle siirtävää sopimusehtoa voidaan sovitella työsopimuslain 10 luvun 2 §:n nojalla. Sovittelukynnys on kuitenkin erittäin korkea ja sopimukset tekijänoikeuden siirtymisestä ovat yleensä pitäviä.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com