Voinko määrätä kuka saa lapseni huoltajuuden poismenoni jälkeen?

17.11.2020

Lyhyt vastaus otsikon kysymykseen on periaatteessa ei, mutta käytännössä kyllä. Lapsen huoltoa koskevalla testamenttimääräyksellä tai niin kutsutulla huoltotestamentilla voi vaikuttaa tuomioistuimen ratkaisuun siitä, kuka määrätään huoltajaksi.

Testamenttimääräyksellä ei voida pakottaa tuomioistuinta nimeämään haluamaasi henkilöä huoltajaksi, mutta sillä voi vaikuttaa tuomioistuimen ratkaisuun.

Miten niin periaatteessa ei?

Et voi sitoa tuomioistuimen käsiä määräyksellä lapsen huollosta. Lapsi ei ole esine etkä siksi voi luovuttaa häntä oman tahtosi mukaan. Tuomioistuin käyttää omaa harkintavaltaansa asiassa ja harkinnan lähtökohtana on lapsen etu.

Tuomioistuin ottaa myös huomioon lapsen omat toiveet, jos se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista.


Miten niin käytännössä kyllä?

Lakiteknisestä sitomattomuudesta huolimatta tuomioistuimen ratkaisuun voi pyrkiä vaikuttamaan lapsen huoltoa koskevalla testamenttimääräyksellä. Määräys lapsen huollosta vaikuttaa yleensä harkintaan hyvin vahvasti.

Jo yksinään se, että olet itse katsonut huoltajuuden menemisen tietylle henkilölle olevan lapsen edun mukaista, puoltaa tämän henkilön määräämistä huoltajaksi. Muun muassa seuraavat seikat vaikuttavat lisäksi paljon tuomioistuimen ratkaisuun:

  • Huoltajaksi nimetyn henkilön sopivuus tehtävään.
  • Lapsella ja huoltajaksi nimetyllä henkilöllä on läheinen ja kiinteä suhde.
  • Huoltajaksi nimetty henkilö on antanut suostumuksen huoltajaksi ryhtymiseksi.
  • Huoltajaksi nimetty henkilö on sitoutunut lapsen kasvattamiseksi aikuiseksi.

Yllä mainituilla seikoilla on painoarvoa huoltajan määräämistä ratkaistaessa. Nämä asiat kannattaa siksi mainita testamenttimääräyksessä. Vaikka nämä asiat mainittaisiinkin huoltotestamentissa, viranomainen ei määrää nimeämääsi henkilöä huoltajaksi, jos se katsoo tämän olevan lapsen edun vastaista.


Kannattaako määräys lisätä testamenttiin vai tehdä erillinen huoltotestamentti?

Sillä ei ole mitään merkitystä, tehdäänkö asiassa erillinen asiakirja vai ei. Sekä lakitekninen vaikutus, että käytännön vaikutus viranomaisen harkintaan on yllä selostetun kaltainen.

Huoltotestamentilla ja lapsen huoltoa koskevalla määräyksellä ei ole muotovaatimuksia. Sinun kannattaa tästä huolimatta tehdä huoltotestamentti kirjallisesti ja antaa kopio siitä jollekin luotettavalle henkilölle säilytettäväksi.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi. Voit vaihtoehtoisesti jättää yhteydenottopyynnön.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com