Noudata testamentin muotovaatimuksia, muuten testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi

28.10.2020

Testamentin tekemiselle on tarkat määräykset, joita tulee noudattaa. Määräykset eivät kuitenkaan ole hirveän monimutkaisia ja niitä on siksi helppo noudattaa, kunhan ne tietää. Jos muotovaatimuksia ei ole noudatettu, testamentti voidaan moitteen johdosta julistaa pätemättömäksi.

Todistajien ei tarvitse tietää mitä testamentissa tarkalleen lukee. Heidän pitää kuitenkin tietää, että kyseessä on testamentti.

Testamentti on tehtävä kirjallisesti

Testamentti on perintökaaren mukaan ensinnäkin pakko tehdä kirjallisesti. Sinun ei ole itse pakko kirjoittaa testamentin tekstiä, mutta sen tulee olla kirjallisessa muodossa. Kirjoitustavalla ei ole merkitystä, testamentin voi yhtä pätevästi kirjoittaa perinteisesti kynällä paperille, kirjoituskoneella tai tietokoneella.


Testamentintekijän allekirjoitus on pakollinen

Jos testamenttiasiakirja tehdään tietokoneella, se tulee tulostaa allekirjoittamista varten.

Sähköisti tehty allekirjoitus ei välttämättä johda testamentin pätemättömyyteen. Asiasta on hovioikeuden ratkaisu vuodelta 2014. Hovioikeus hyväksyi testamentin, jonka allekirjoitus oli skannattu ja liitetty testamenttiin. Asiaan vaikutti myös se, että testamentintekijä oli tulostanut asiakirjan ja tunnustaut allekirjoituksensa todistajien läsnäolleessa.

Tällainen allekirjoitustapa on hyväksytty ja on mahdollista, että muitakin vastaavia toimintatapoja hyväksyttäisiin tuomioistuimissa. Muotovaatimuksia kannattaa kuitenkin noudattaa kirjaimellisesti, jotta testamentin pätevyydestä ei aiheudu turhia riitoja.


Todistajat ovat pakollisia

Kahden todistajan tulee yhtä aikaa läsnä ollessaan todistaa testamentti allekirjoituksillaan. Testamentintekijän tulee joko allekirjoittaa testamentti todistajien läsnäolleessa tai tunnustaa allekirjoituksensa heille.

Todistajien tulee allekirjoituksensa lisäksi merkitä ammattinsa, asuinpaikkansa, todistamisen paikan (paikkakunnan) ja ajan (päivämäärän).

Todistajien tulee myös tehdä merkinnät niistä seikoista, joiden he katsovat vaikuttavan testamentin pätevyyteen. Todistajien tulee varmistua testamentintekijän henkilöllisyydestä esimerkiksi katsomalla hänen passiaan, jos he eivät tunne häntä. Todistajien tulee lisäksi varmistua testamentintekijän vapaasta tahdosta tehdä testamentti ja riittävästä ymmärryksestä. Varmista tällaisen merkinnän olemassaolo myös siinä tapauksessa, jos käytät lakimiehen tai pankin palveluita testamentin tekemiseksi.


Kuka voi toimia todistajana

Kuka tahansa ei saa toimia testamentin todistajana. Testamentin todistaja ei saa todistamisen hetkellä olla:

  • Alle 15 vuotta.
  • Kykenemätön todistamaan sieluntoiminnan häiriön vuoksi.
  • Testamentintekijän aviopuoliso, avopuoliso tai parisuhdekumppani.
  • Testamentintekijän vanhempi, isovanhempi, jne. Tämä koskee myös ottovanhempia.
  • Testamentintekijän lapsi, lapsenlapsi, jne. Tämä koskee myös ottolapsia.
  • Testamentintekijän sisarus, sisaruspuoli, lanko tai heidän puolisonsa.
  • Testamentinsaaja tai häneen yllä mainitussa suhteessa oleva henkilö

Nämä vaatimukset ovat voimassa vain testamentintekohetkellä. Esimerkiksi testamentintekijän entinen puoliso voi siis esimerkiksi toimia todistajana. Silläkään ei ole väliä, jos todistaja myöhemmin tulee esteelliseksi, esimerkiksi solmimalla avioliiton testamentintekijän siskon kanssa.


Todistajien pitää tietää, että kyseessä on testamentti

Todistajien ei tarvitse tietää testamentin sisältöä, mutta heidän tulee tietää kyseessä olevan testamentti. On siis testamentintekijän vallassa päättää, saavatko todistajat tietää mitä testamentissa lukee vai ei.


Testamenttia ei voida rekisteröidä - varmista säilytystavan olevan tiedossa

Testamenttia ei tarvitse rekisteröidä minnekään. Mitään valtion tarjoamaa rekisteröintiä ei myöskään ole saatavilla. Testamentin tulee kuitenkin olla jossain säilössä, niin että se löydetään.

Testamenttia ei välttämättä löydetä oman koti-irtaimistosi seasta, jos sitä ei osata etsiä. Sinun kannattaa siksi varmistaa sukulaistesi tietävän testamentin olemassaolosta sekä missä testamenttia säilytetään ja kuka sitä säilyttää.


Hätätilatestamentilla on lievemmät muotovaatimukset

Testamentintekijä voi myös tehdä hätätilatestamentin. Hätätilatestamentti voidaan vain tehdä, jos sairaus tai muu pakottava syy estää muotovaatimusten noudattamisen. Esimerkiksi henkeä uhkaavaan onnettomuuteen joutunut henkilö voi tehdä hätätilatestamentin.

Hätätilatestamentti voidaan tehdä suullisesti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Hätätilatestamentti voidaan vaihtoehtoisesti tehdä kirjoittamalla se itse, jolloin todistajia ei tarvita.

Hätätilatestamentti raukeaa kolmen kuukauden kuluttua normaalin testamentin tekemisen estävän tilanteen lakattua.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi. Voit vaihtoehtoisesti jättää yhteydenottopyynnön.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com