Kilpailukielloista pitää tulevaisuudessa maksaa työntekijälle

12.11.2020

Nykyään alle ½ vuoden mittaisista työsopimuksen kilpailukielloista ei tarvitse maksaa mitään työntekijälle, mutta edellytykset kilpailukieltosopimuksen tekemiselle ovat tiukat.

Hallitus on antanut esityksen työsopimuslain muuttamiseksi, jonka mukaan kaikista työsopimuksen kilpailukieltosopimuksista tulee maksaa työntekijälle.

Hallituksen esityksen mukaan korvaus tulee tulevaisuudessa maksaa kilpailukiellon pituudesta riippumatta. Enintään 6 kk pituisista kilpailukielloista maksetaan 40 % työntekijän palkasta. Yli 6 kuukautta kestävistä kilpailukielloista maksetaan 60 % työntekijän palkasta.

Kenen työntekijöiden kilpailukieltoja uusi korvausvelvollisuus koskee?

Lain ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2022. Lainmuutos soveltuu välittömästi lain voimaantulon jälkeen tehtyihin kilpailukieltosopimuksiin.

Olemassa olevien kilpailukieltosopimusten osalta korvausvelvollisuus tulee voimaan vuoden kuluttua lain voimaantulosta, eli 1.1.2023.

Jos työntekjiä irtisanotaan työnantajasta johtuvasta syystä (esim. uudelleenorganisoinnin jälkeen), kilpailukieltosopimus ei sido. Tällöin työntekijällä ei ole kilpailukieltoa ja työnantajan ei tarvitse maksaa korvausta.


Milloin korvaus maksetaan?

Korvaus maksetaan työsuhteen pääätyttyä niin kauan, kuin kilpailukielto on voimassa. Korvaus maksetaan palkanmaksukausin. Tästä voidaan sopia toisin työsuhteen päätyttyä.


Kuinka paljon työntekijälle maksetaan?

Ehdotuksen mukaan enintään ½ vuoden mittaisesta kilpailukiellosta tulee maksaa 40 % palkasta kilpailukiellon ajalta. Tämä on vähimmäismäärä ja työntekijälle voidaan sopimuksen perusteella maksaa suurempaa korvaustakin.

ESIMERKKI

Työntekijällä on 4 kuukauden mittainen kilpailukielto. Hänen kuukausipalkkansa on 3.000 €. Kilpailukiellosta maksetaan työntekijälle 4.800 €.


Yli ½ vuoden pituisesta kilpailukiellosta tulee maksaa 60 % työntekijän palkasta kilpailukiellon ajalta.

ESIMERKKI

Työntekijällä on 7 kuukauden mittainen kilpailukielto. Hänen kuukausipalkkansa on 3.000 €. Kilpailukiellosta maksetaan työntekijälle 12.600 €.


Työntekijälläni on kilpailukielto, enkä halua maksaa korvauksia. Mitä teen?

Työnantaja voi irtisanoa kilpailukieltosopimuksen. Kilpailukieltosopimus ei enää ole voimassa, kun seuraavista pidempi aika on kulunut irtisanomisesta:

  • 1/3 kilpailukiellon pituudesta.
  • 2 kuukautta.

Työnantaja voi siis vielä irtisanoa kilpailukieltosopimuksen niin, että se päättyy ennen lainmuutoksen voimaantuloa.


Lisää aiheesta: Hallituksen esitys 222/2020, Hs.fi


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi. Voit vaihtoehtoisesti jättää yhteydenottopyynnön.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com