Työsuhteet: Kuinka pitkä irtisanomisaika on?

05.12.2020

Irtisanomisajan pituus riippuu työsuhteen kestosta ja siitä kuka irtisanoo työsopimuksen. Irtisanomisajoista voidaan tietyin rajoituksin myös sopia laista poikkeavasti.

Työsopimuksessa, irtisanomissuojasopimuksessa tai työehtosopimuksessa on voitu sopia irtisanomisajoista. Irtisanomisajan voidaan sopia olevan esim. 0 päivää.

Irtisanomisajan pituus, kun työntekijä irtisanoo sopimuksen

Kun työntekijä irtisanoo työsopimuksen, irtisanomisaika määräytyy seuraavasti

  • Työsuhde on kestänyt enintään viisi vuotta: Irtisanomisaika on 14 päivää.
  • Työsuhde on kestänyt yli viisi vuotta: Irtisanomisaika on yksi kuukausi.


Irtisanomisajan pituus, kun työnantaja irtisanoo sopimuksen

Kun työnantaja irtisanoo työsopimuksen, irtisanomisaika määräytyy seuraavasti

  • Työsuhde on kestänyt enintään vuoden: Irtisanomisaika on 14 päivää.
  • Työsuhde on kestänyt 1-4 vuotta: Irtisanomisaika on yksi kuukausi.
  • Työsuhde on kestänyt 4-8 vuotta: Irtisanomisaika on kaksi kuukautta.
  • Työsuhde on kestänyt 8-12 vuotta: Irtisanomisaika on neljä kuukautta.
  • Työsuhde on kestänyt yli 12 vuotta: Irtisanomisaika on kuusi kuukautta.


Irtisanomisajoista on voitu sopia toisin

Työsopimuksessa, irtisanomissuojasopimuksessa tai työehtosopimuksessa on voitu sopia irtisanomisajoista toisin. Irtisanomisaika voidaan sopia olevan esim. 0 päivää, jolloin työsuhde päättyy irtisanomisen johdosta työpäivän/työvuoron päättyessä.

Sinun kannattaa ennen irtisanomista aina tarkistaa, jos työsopimuksessa taikka sovellettavassa työehtosopimuksessa tai irtisanomissuojasopimuksessa on erilaisia määräyksiä irtisanomisajoista.


Mitä ei voida sopia

Irtisanomisaikaa ei voida sopia yli kuuden kuukauden mittaiseksi. Jos irtisanomisaika on esimerkiksi sovittu 25 kuukauden mittaiseksi, irtisanomisaika on silti kuusi kuukautta.

Työntekijän irtisanomisaikaa ei voida sopia työnantajan irtisanomisaikaa pidemmäksi. Jos näin on sovittu, työntekijä voi käyttää työnantajan irtisanomisaikaa. Esimerkiksi silloin, kun työntekijän irtisanomisajan on sovittu olevan kuusi kuukautta ja työnantajan irtisanomisaika on sovittu 14 päivän pituiseksi, työntekijä voi käyttää 14 päivän pituista irtisanomisaikaa.

Työsopimukseen sovellettavassa työehtosopimuksessa tai irtisanomissuojasopimuksessa voi olla pakottavia määräyksiä irtisanomisajan pituudesta. Tällaista määräystä ei voida ohittaa työsopimuksella työntekijän haitaksi.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi. 


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com