Lomautetun irtisanoutuminen, irtisanominen ja 200 päivän sääntö

22.02.2021

Lomautukset ovat tarkoitettu tilapäisiksi järjestelyiksi, mutta lomautus saattaa kestää pitkään. Tässä artikkelissa käydään läpi työntekijän oikeus irtisanoutua lomautuksen aikana, työnantajan oikeus irtisanoa lomautettu työntekijä ja työntekijän saama korvausoikeus, jos hän irtisanoutuu yli 200 päivää kestäneen lomautuksen aikana.

Työntekijällä on oikeus saada korvausta, jos hän irtisanoutuu yli 200 päivää yhdenjaksoisesti kestäneen lomautuksen aikana.

Oikeus irtisanoutua

Työntekijällä on oikeus irtisanoutua lomautuksen aikana ilman irtisanomisaikaa. Irtisanomisajan puuttumisen vuoksi työntekijä ei saa irtisanomisajan palkkaa. Työntekijä ei kuitenkaan saa irtisanoutua alle seitsemän päivää ennen lomautuksen päättymistä, jos päättymisaika on työntekijän tiedossa.


Työnantajan oikeus irtisanoa lomautettu

Lomautus ei tuo työnantajalle mitään lisäoikeuksia työsuhteen päättämisen näkökulmasta. Työntekijän työsopimus voidaan irtisanoa työnantajan toimesta samoin perustein kuin muutenkin. Käytännössä samat taloudelliset ongelmat, jotka ovat johtaneet lomautukseen ovat kuitenkin usein myös lomautusta seuraavan irtisanomisen taloudellisena perusteena.

Irtisanottaessa työntekijä lomautuksen aikana työntekijälle pitää maksaa hänen irtisanomisajan palkkansa. Mikäli työnantaja on noudattanut lain tai sopimuksen mukaista yli 14 päivän lomautusilmoitusaikaa, työnantaja saa kuitenkin vähentää irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkan.


200 päivän sääntö

Jos lomautus on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää, työntekijällä on oikeus irtisanoutuessaan saada korvauksena hänen irtisanomisajan palkkansa, joka määräytyy niin kuin työnantaja irtisanoisi hänen työsuhteensa lomautuksen aikana.

Korvausoikeus edellyttää nimenomaan yhdenjaksoista yli 200 päivän lomautusta. Jos työntekijä on kutsuttu välissä takaisin töihin, tämä aika alkaa lähtökohtaisesti alusta. Poikkeuksena on sellainen takaisin työhön kutsuminen, jonka tarkoituksena on kiertää 200 päivän sääntö.

Yhdenjaksoisuuden katkeamista ei voi estää kieltäytymällä työstä, vaan työn tarjoaminen yksinään katkaisee 200 päivän kertymisen, kunhan sen tarkoituksena ei ole kiertää 200 päivän sääntöä.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com