Takaisinottovelvollisuus – irtisanotulle työntekijälle pitää joissain tilanteissa tarjota uutta työtä

10.11.2020

Työsopimuslain mukaan on olemassa tilanteita, jolloin irtisanottu työntekijä tulee ottaa takaisin töihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hänelle pitää tarjota vapautuvaa tai uutta työpaikkaa. Tätä takaisinottovelvollisuutta ei ole kaikissa tapauksissa.

Takaisinottovelvollisuus koskee vain TE-toimistoon työnhakijoiksi ilmoittautuneita entisiä työntekijöitä.

Entinen työntekijä syrjäyttää jopa pätevämmän uuden hakijan

Takaisinottovelvollisuuden piirissä olevalle työntekijälle pitää tarjota töitä. Edes pätevämpää uutta työnhakijaa ei saa ottaa töihin ennen takaisinottovelvollisuuden täyttämistä.

Työnantaja voi kuitenkin käyttää vuokratyövoimaa ja ottaa harjoittelijoita ilman työn tarjoamista irtisanotulle.


Kuka pitää ottaa takaisin töihin?

Tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotut

Takaisinottovelvollisuus koskee työnantajasta johtuvasta syystä (esim. organisaatiomuutoksen tai säästösyiden vuoksi) irtisanottuja työntekijöitä. Esimerkiksi laiminlyöntien vuoksi irtisanottua työntekijää ei tarvitse ottaa takaisin.


Vain TE-toimistoon työnhakijaksi ilmoittautuneet

Työnantajan on tarjottava työtä vain työ- ja elinkeinotoimistosta edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen. Jollei työntekijä ole ilmoittautunut työnhakijaksi TE-keskukseen, takaisinottovelvollisuutta ei hänen osaltaan ole.


Mihin töihin työntekijä tulee ottaa takaisin?

Vain samoja tai samankaltaisia töitä on pakko tarjota työntekijälle. Työnantaja voi tarjota muitakin töitä, mutta niitä ei ole pakko tarjota.

Työtä voidaan yleensä pitää samankaltaisena, jos se muistuttaa työntekijän aikaisempia työtehtäviä ja työntekijällä on sellainen ammattitaito, koulutus tai aikaisempi työkokemus, että hänenlaisensa työntekijän voitaisiin olettaa tulevan valituksi kyseiseen työhön, jos muita työnhakijoita ei olisi


Kuinka pitkä takaisinottoaika on?

Normaalisti

Takaisinottovelvollisuus kestää normaalisti 4 kuukautta työsuhteen päättymisestä.

Takaisinottoaika on kuitenkin ½ vuotta, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä vähintään 12 vuotta.


Koronapoikkeus*

Koronaviruspandemian takia on annettu poikkeussäännös, jonka mukaan takaisinottoaika on 9 kuukautta. Poikkeus on voimassa ennen 31.12.2020 irtisanottujen työntekijöiden osalta.

*Koronapoikkeus ei koske seuraavia työnantajia: valtio, kunta, kuntayhtymä, Kansaneläkelaitos, Ahvenanmaan maakunnan hallitus, evankelis-luterilainen kirkko tai ortodoksinen kirkko.


Nykyiset työntekijät menevät ensin

Takaisinottovelvollisuutta ei ole, jos työtehtävä täytetään sisäisin siirroin. Lisäksi osa-aikaisille ja lomautetuille on tarjottava työtä ennen jo irtisanottuja työntekijöitä.


Tarkista työehtosopimus

Muista myös tarkistaa työsuhteeseen sovellettava työehtosopimus, koska siinä saattaa olla yllä mainitusta poikkeavia määräyksiä esimerkiksi takaisinottoajan osalta.


Laiminlyönti oikeuttaa vahingonkorvaukseen

Jos työnantaja laiminlyö takaisinottovelvollisuutensa, se on velvollinen korvaamaan työntekijälle aiheutuneen vahingon. Korvattavaksi tulee täysi vahinko eli koko se vahinko, joka työntekijälle on työnantajan menettelystä aiheutunut.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi. Voit vaihtoehtoisesti jättää yhteydenottopyynnön.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com