Työsuhteet: Mitä tapahtuu, jos irtisanomisen tekee liian hitaasti?

29.11.2020

Työntekijän rikkomuksiin ei voi vedota kuinka myöhään tahansa. Mikäli irtisanominen tapahtuu myöhässä, työntekijälle syntyy oikeus vaatia korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Artikkelia on päivitetty 10.2.2021 uuden korkeimman oikeuden ratkaisun vuoksi.

Liian myöhään tehty irtisanominen oikeuttaa työntekijän vaatimaan 3-24 kuukauden palkkaa vastaavaa määrää korvauksena.

Irtisanominen tulee suorittaa kohtuullisen ajan kuluessa

Irtisanominen tulee tehdä kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun työnantaja sai tietoonsa irtisanomisperusteeksi kelpaavan teon.

Kohtuullisen ajan pituus on aina tapauskohtainen. Tapauksen olosuhteet vaikuttavat siis kohtuullisen ajan pituuteen.


Lähtökohtaisesti vähintään muutama viikko harkinta-aikaa

Työsopimuslain esitöiden mukaan työnantajalla tulee olla vähintään muutaman viikon harkinta-aika.

Irtisanominen tulee yleensä suorittaa muutaman viikon tai noin yhden kuukauden kuluessa siitä, kun irtisanomisperusteeksi kelpaavasta teosta on saatu tieto.

Muun muassa ratkaisussa KKO 1989:95 työntekijä irtisanottiin alle 1 ½ kuukautta teosta. Korkein oikeus katsoi tämän olevan liian myöhään.


Aika voi olla pidempikin

Muutama viikko - yksi kuukausi ei ole kiveen hakattu aikaraja. Joissain tapauksissa noin kolme kuukautta on katsottu kohtuulliseksi ajaksi.

Huhtikuussa annetun hovioikeusratkaisun mukaan noin 3,5 kuukautta teon jälkeen tehty irtisanominen oli tehty ajoissa. Tässä tapauksessa työntekijä oli pitkittänyt asiaa pyytämällä kuulemistilaisuuden siirtämistä kahdesti. Tämä tapaus jatkuu kuitenkin vielä korkeimmassa oikeudessa.

Lisäys 10.2.2021

Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden ratkaisua, mutta se totesi, ettei irtisanomisperusteeseen tavallisesti voida vedota näin myöhään. Tässä tapauksessa irtisanomisperusteeseen voitiin kuitenkin vedota.


Kannattaako työnantajan viivytellä?

Vaikka kohtuullisen ajan pituutta on joissain tapauksissa mahdollista perustella pidemmäksi, irtisanomista harkitsevan työnantajan ei kannata viivytellä. Pääsääntöisesti irtisanomisaika tulee tehdä hyvin pian siitä, kun irtisanomiseen johtavasta teosta on saatu tieto.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi. 


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com