Saako vapaa-ajalla rikoksen tehneelle työntekijälle antaa suoraan potkut? Tuore korkeimman oikeuden ratkaisu selventää tilannetta.

21.10.2020

Kaupungin taloussihteeri oli kavaltanut yli 33.000 € ammattiyhdistykseltä. Kaupunki irtisanoi hänen työsopimuksensa. Kaupunki ei kuitenkaan selvittänyt sitä, jos hänet voidaan sijoittaa toisiin tehtäviin. Korkeimmassa oikeudessa riideltiin siitä, oliko työnantajalla oikeus päättää taloussihteerin työsopimus.

Käräjäoikeus katsoi, että näin ei olisi saanut toimia ja tuomitsi kaupungin maksamaan korvauksia. Hovioikeus puolestaan vapautti kaupungin korvausvelvollisuudesta. Taloussihteeri valitti tämän jälkeen korkeimpaan oikeuteen.

Työntekijän tekemä rikos ei aina anna työnantajalle oikeutta irtisanoa työsopimusta.

Mistä asiassa oli kyse?

Työsopimuslain mukaan työntekijän toistaiseksi voimassa oleva työsopimus saadaan irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä.

Jos työntekijä irtisanotaan hänen oman toimintansa vuoksi, työnantajan tulee yleensä selvittää, jos työntekijä voidaan sijoittaa muihin tehtäviin. Joissain tapauksissa selvittämistä ei tarvitse tehdä.

Jos selvittäminen olisi tullut tehdä, mutta sitä ei tehty, työnantaja voidaan tuomita korvaamaan työntekijälle 3-24 kuukauden palkan suuruisen korvauksen.

Kaupunki ei ollut selvittänyt mahdollisuutta sijoittaa taloussihteeriä muihin tehtäviin. Kaupungin mukaan sen ei myöskään olisi tarvinnut tehdä selvitystä. Taloussihteeri katsoi puolestaan, että selvitys olisi tullut tehdä.


Korkein oikeus arvioi ensin aikaisempia tuomioitaan

Aiemman korkeimman oikeuden ratkaisukäytännön mukaan selvitystä ei ole tarvinnut tehdä, jos työntekijän rikkomuksen arvioidaan horjuttavan työsuhteeseen liittyvää luottamussuhdetta niin vakavalla tavalla, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista.

Irtisanominen ilman muun työn tarjoamisen selvittämistä voi olla oikeutettua. Tätä oikeutta arvioidaan kokonaisharkinnalla, jossa arvioidaan muun muassa työnantajan lojaliteettivelvollisuutta, työntekijän etua, työtekijän asemaa ja työntekijän rikkomuksen laatua.

Työntekijän epärehellisyys ja siitä johtuva luottamuspula ei ole poikkeus siihen, että asiaa tulee arvioida kokonaisharkinnalla.

Aiemmassa ratkaisukäytännöstä korkein oikeus nosti esiin esimerkin, jossa ratapihakonduktöörille ei olisi saanut antaa potkuja ilman muuhun työhön sijoittamisen selvittämistä.


Oliko kaupungilla oikeus irtisanoa työsuhde?

1. Mitkä asiat tukivat työntekijän kantaa?

Irtisanomisoikeutta vastaan puhui se, että taloussihteeri oli ollut kaupungin palveluksessa hyvin pitkään. Taloussihteeri oli lisäksi hoitanut työtehtävänsä moitteetta.

Suoraa irtisanomisoikeutta vastaan puhui lisäksi se, että rikos oli tehty vapaa-ajalla eikä kaupunki ollut rikoksen uhri.

Työntekijän kantaa tuki myös se, että hän ei ollut erityisen vastuullisessa asemassa kaupungilla.


2. Mitkä asiat tukivat työnantajan kantaa?

Vaikka taloussihteeri ei ollut johtavassa tai erityisen vastuullisessa asemassa, hänen työtehtäviensä hoitaminen edellytti normaalia enemmän luottamusta. Työnantajan kantaa tuki siksi erittäin vahvasti se, että taloussihteeri oli syyllistynyt epärehellisyyttä osoittavaan törkeään kavallukseen.

Rikos oli tehty useilla eri toimenpiteillä usean kuukauden aikana ja kavallettujen rahavarojen määrä on ollut huomattava. Kysymys oli korkeimman oikeuden mukaan siten sellaisesta rikoksesta, jollaiseen syyllistyminen on omiaan vakavasti horjuttamaan työsuhteessa edellytettävää työnantajan ja työntekijän välistä luottamusta.


3. Korkeimman oikeuden lopputulema

Korkein oikeus päätyi punnittuaan asiaa lopulta siihen, että taloussihteerin menettelyä oli pidettävä niin vakavana työsuhteeseen liittyvänä rikkomuksena, että kaupungilta työnantajana ei ole voitu kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista.

Kaupungilla ei siis ollut velvollisuutta selvittää, olisiko taloussihteeri voitu sijoittaa muuhun tehtävään.

Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden tuomion lopputulosta ja kaupunki voitti näin ollen asian.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi. Voit vaihtoehtoisesti jättää yhteydenottopyynnön.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@kroforslaw.com