Työntekijä katosi, mitä tapahtuu?

24.09.2020
Työsopimuslain mukaan seitsemän päivän poissaolo ilman ilmoitettua syytä antaa oikeuden käsitellä työsuhdetta itsestään päättyneenä, eli purkautuneena. Lain ehdottomasta sanamuodosta huolimatta oikeutta purkautuneena pitämiseen ei ole aina.

Sopimusoikeudellinen lojaliteettivelvoite rajoittaa oikeutta työsuhteen purkaantuneena pitämiseen.

Lähtökohta: 7 päivän poissaolo oikeuttaa käsittelemään työsuhdetta purkaantuneena

Lähtökohtana on se, että työsopimusta voidaan pitää purkautuneena (eli itsestään päättyneenä) ilman mitään ilmoituksia, jos lain vaatimat edellytykset täyttyvät. Tämä tulee kyseeseen, jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana pätevää syytä poissaololleen.


Milloin työsuhdetta ei saa pitää purkaantuneena?

Työnantaja ei sopimusoikeudellisen lojaliteettivelvollisuutensa vuoksi kuitenkaan saa pitää työsopimusta purkautuneena, jos poissaolon syy on pääteltävissä. Tämä rajoitus tulee kyseeseen esimerkiksi kun työnantaja tietää työntekijän olleen onnettomuudessa ja että hän todennäköisesti ei ole työkykyinen.

Työnantajan tulee lojaliteettivelvollisuutensa vuoksi myös pyrkiä selvittämään poissaolon syytä. Jollet edes yritä tavoittaa työntekijää (esim. soittamalla), et voi lähtökohtaisesti pitää työsuhdetta purkautuneena.


Työsuhteen purkaantuneena pitäminen voi peruuntua

Jos työntekijä ei ole voinut ilmoittaa poissaolosta hyväksyttävän esteen vuoksi, työsopimuksen purkautuminen peruuntuu. Tämä tulee kyseeseen hyvin poikkeuksellisissä tilanteissa, kun sähköinen viestintä on mahdollista. On kuitenkin olemassa tilanteita, joissa työntekijällä ei ole mitään mahdollisuutta ilmoittaa poissaolosta, tällöin poissaolosta tulee ilmoittaa esteen poistuttua.


Haluatko keskustella kanssani asiastasi?

Soita minulle numeroon 044 984 8548 keskustellaksesi asiasta.

Voit vaihtoehtoisesti jättää minulle yhteydenottopyynnön.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com