Vähemmistön valta osa 6: Herättääkö yhtiön talous epäilyksiä? Voit vaatia tilintarkastajan valitsemista

15.03.2021

Tilintarkastajalle on pakko antaa kaikki tilintarkastukseen liittyvä merkityksellinen tieto. Tilintarkastus estää siksi osakkeenomistajan kannalta haitallisia väärinkäytöksiä. Vähemmistöosakkeenomistajilla on oikeus vaatia tilintarkastajan määräämistä. 

Tilintarkastaja on yhtiöstä riippumaton puolueeton asiantuntija, jonka työn tarkoituksena on tarkastaa yhtiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon oikeellisuus. 

Tilintarkastus voi olla pakollista

Tilintarkastus osakeyhtiössä on tilintarkastuslain 2 luvun 2 §:n mukaan tietyin edellytyksin pakollista. Mikäli laissa mainitut edellytykset eivät täyty, tilintarkastajaa ei lähtökohtaisesti tarvitse valita.

Jos johtotehtävien ulkopuolelle jätetty osakkeenomistaja ei luota yhtiön kirjanpitoon ja varojenkäyttöön, tilintarkastajan valitsematta jättäminen voi olla ongelmallista.


Vähemmistö voi vaatia tilintarkastajan valintaa

Osakkeenomistajat, joilla on yli 10 % kaikista osakkeista tai 1/3 kokouksessa edustetuista osakkeista voivat vaatia tilintarkastajan valitsemista. Vaatimus tulee esittää varsinaisessa yhtiökokouksessa tai sellaisessa yhtiökokouksessa, jossa tilintarkastajan valintaa pitää kokouskutsun mukaan käsitellä.

Yhtiökokouksen pitää valita tilintarkastaja, jos tällainen vaatimus esitetään. Mikäli yhtiökokous ei jostain syystä kuitenkaan valitse tilintarkastajaa, osakkeenomistaja voi saada viranomaisen nimeämään tilintarkastajan. Viranomaiselle osoitettu hakemus on tehtävä kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta. 


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com