4 sääntöä, jotka auttavat hintakartellin asiakkaita saamaan vahingonkorvauksen

11.02.2021

Kartellien aiheuttamiin vahinkoihin sovelletaan erillisiä sääntöjä, jotka parantavat vahingonkärsijän asemaa. Tässä artikkelissa näitä säännöksiä käsitellään hintakartellin asiakkaan näkökulmasta.

Myös hintakartellin asiakkaan asiakkaalla saattaa olla oikeus vahingonkorvaukseen. Tämä artikkeli käsittelee kuitenkin vain lain antamia parannuksia hintakartellin osapuolen asiakkaan asemaa.

Kartellivahinkoja koskee erillinen laki, joka parantaa vahingonkärsijän asemaa

Kartellin aiheuttamasta vahingosta saa korvauksen

Kartelli on kielletty järjestely, jolla kilpailijat pyrkivät rajoittamaan niiden keskinäistä kilpailua esimerkiksi sopimalla keskenään hinnoista. Kartellin uhrit maksavat tämänkaltaisella järjestelyllä saadun ylimääräisen voiton ja niille aiheutuu siksi vahinkoa.

Vahinkoa kärsineillä tahoilla on oikeus saada vahingonkorvausta kartellin aiheuttamasta vahingosta.


Normaalit säännöt eivät päde vahingonkorvausasioissa

Kartellien aiheuttamiin vahinkoihin sovelletaan erillistä lakia, joka helpottaa korvauksen saamista. Tässä artikkelissa käsittelen näitä poikkeuksia.


1. Vahinko-olettama

Ensimmäinen asia, joka tekee kartellivahingonkorvauksen saamisen normaalia vahingonkorvausta helpommaksi, on vahinko-olettama. Lain mukaan kartellin oletetaan aiheuttaneen vahinkoa.

Vahingonkärsijän ei siis lähtökohtaisesti tarvitse todistaa vahingon aiheutuneen. Kartellin osapuolet voivat kuitenkin pyrkiä kumoamaan tämän olettaman. Hintakartellin osalta näyttö siitä, että vahinkoa ei olisi aiheutunut, voi olla vaikea saada kasaan.


2. Sinun ei tarvitse riidellä kartellin olemassaolosta

Mikäli jaksat odottaa sitä, että kartellia koskeva ratkaisu on tehty ja se on lainvoimainen (eli siitä ei enää voi valittaa), sinun ei tarvitse riidellä kielletyn kartellin olemassaolosta. Vahingonkorvausoikeudenkäynnissä tuomioistuimen pitää oma-aloitteisesti ottaa tuomion perustaksi KKV:n, markkinaoikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden lainvoimainen päätös, jossa kielletyn kartellin olemassaolo on todettu.

Kartellivahingoista on mahdollista riidellä myös ilman kartellin olemassaoloa koskevaa hallinnollista ratkaisua (ns. stand alone -kanne), mutta tällainen riita on kuin ratkaisun jälkeen tehtyä seurannaiskannetta (ns. follow on -kanne) haastavampi, kalliimpi ja riskipitoisempi.


3. Velan maksu on turvatumpi

Vahingonkorvausriidassa riskinä on aina se, että voitat asian, mutta vastapuoli on konkurssissa ennen kuin saat senttiäkään.

Kartellivahingoissa tämä riski on pienempi, koska kartelliin osallistujat vastaavat yhdessä velan maksusta. Jos yksittäinen vastapuoli menee konkurssiin, muut ovat edelleen maksuvelvollisia.


4. Pidempi aika reagoida

Kartellivahinkovelalla on normaalia pidempi vanhentumisaika.

Kartellivahinkovelka ei vanhennu ennen kuin pisin seuraavista ajoista on kulunut:

  • 10 vuotta rikkomuksen päättymisestä.
  • 5 viisi vuotta siitä, kun kartellin osapuolen asiakas on saanut tietää tai sen olisi pitänyt tietää kilpailuoikeuden rikkomisesta, vahingosta ja siitä vastuussa olevasta.
  • 1 vuosi siitä, kun kilpailuviranomaisen tutkinnan perusteella annettu ratkaisu on tullut lainvoimaiseksi (eli siitä kun ratkaisusta ei voi valittaa) tai asian käsittely on muusta syystä päättynyt.

Kilpailuviranomaisen tutkinta keskeyttää yllä mainitun 5 vuoden vanhentumisajan kulumisen asian käsittelyn (sis. oikeudenkäynnit) ajaksi ja vähän yli vuodeksi sen jälkeen. Myös sovintoneuvottelut keskeyttävät vanhentumisajan kulumisen siihen osallistuvien osalta.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com