Vuokralainen aiheutti vahingon, onko vuokranantaja vastuussa?

14.09.2020

Suomen vahingonkorvausoikeuden lähtökohtana on se, että kaikki kärsivät itselleen aiheutuneet vahingot itse, jollei löydy oikeudellista perustetta asettaa joku muu korvausvastuulliseksi. Jos vuokralainen aiheuttaa vahingon huolimattomuudesta tai tahallisesti hän on velvollinen korvaamaan vahingon. Vuokralaisella ei välttämättä kuitenkaan käytännössä ole varaa maksaa hänen aiheuttamiaan vahinkoja. Tällöin taloyhtiöllä saattaa olla kiinnostusta vaatia korvausta myös vuokranantajalta.

Osakas ei ole korvausvelvollinen, jos hän ei ole itse toiminut huolimattomasti.

Osakas ei lähtökohtaisesti ole korvausvelvollinen

Mitään erillistä perustetta asettaa osakasta automaattiseen vastuuseen vuokralaisen aiheuttamasta vahingosta ei ole. Korkein oikeus on linjannut ratkaisuussaan KKO 2016:33, että osakkeenomistajan asettaminen vastuuseen edellyttää osakkaan huolimattomuutta.

Lähtökohtana on siis se, että osakas ei vastaa vuokralaisen aiheuttamasta vahingosta.

Vuokranantaja saattaa kuitenkin olla vastuussa vahingosta, jos hänen katsotaan syyllistyneen vahingon aiheuttaneeseen tekoon tai laiminlyöntiin. Esimerkiksi vuoden 2020 kesällä annetun hovioikeusratkaisun mukaan huoneiston perustarkastuksen tekemättä jättäminen on johti vuokranantajan vastuuseen 12.000 € suuruisesta vesivahingosta.


Osakkaalle voidaan asettaa vastuu

Vaikka lähtökohtana on se, ettei osakkeenomistaja vastaa vuokralaisen aiheuttamasta vahingosta, tällainen vastuu voidaan perustaa yhtiöjärjestyksellä tai sopimuksella. Mitään estettä vastuulle ei sinänsä ole, kunhan osakkeenomistajia kohdellaan yhdenvertaisesti ja osakkeenomistaja suostuu itse järjestelyyn.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi.

Voit vaihtoehtoisesti jättää minulle yhteydenottopyynnön.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com