Miten vahingonkorvausta vaaditaan?

29.10.2020

Toimi alla olevien ohjeiden mukaan, jos joku on aiheuttanut sinulle vahinkoa. Tämä artikkeli koskee vain vahinkoja, jotka eivät liity sopimukseen. Tulen myöhemmin kirjoittamaan erillisen artikkelin sopimukseen liittyvistä vahingoista.

Viivyttelystä voi vain olla haittaa. Muutaman vuoden jälkeen todistajat eivät välttämättä enää muista mitään. Riski asiakirjojen katoamiselle kasvaa myös ajan kuluessa.

Selvitä asiat mahdollisimman pian

Olen työskennellessäni lakimiehenä saanut yllättävän monta kysymystä liittyen vanhentuneihin vahinkoihin.

Vahingonkorvausvelka vanhentuu kolmessa vuodessa siitä hetkestä, kun vahingonkärsijä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää vahingosta ja kuka on vastuussa vahingosta. Velka vanhentuu kuitenkin viimeistään kymmenen vuoden kuluessa sen oikeusperusteesta, eli vahingon aiheutumisesta.

Vanhentumisen voi katkaista esimerkiksi vaatimalla vahingonkorvausta. Tällöin alkaa kulua uusi kolmen vuoden vanhentumisaika.

Vanhentuneesta vahingosta ei käytännössä saa korvauksia, koska vahingonaiheuttajan lakimies tulee huomaamaan vanhentumisen lähes välittömästi.

Vaikka vahinko ei olisi vanhentunut, ajan kuluminen voi johtaa näytön häviämiseen. Todistajat eivät enää kahden vuoden kuluttua välttämättä muista kaikkea asiasta ja korvauksen kannalta tärkeät asiakirjat saattavat hävitä.

Sinun kannattaa ryhtyä selvittämään vahingonkorvausvaatimuksen esittämistä mahdollisimman pian ja tarvittaessa konsultoida lakimiestä asiasta.


Varmista oikeus korvaukseen

Suomen oikeuden lähtökohtana on se, että vastaat itse sinulle aiheutuneista vahingoista. Mikäli vaadit korvausta joltain muulta henkilöltä, sinun pitää pystyä osoittamaan hänen olevan vastuussa vahingosta.

Jotta toinen henkilö olisi vastuussa vahingosta:

 • Hänen on tullut aiheuttaa vahinko.
 • Hänen on tullut toimia huolimattomasti tai tahallisesti.
 • Vahingon tulee olla syy-yhteydessä kyseiseen huolimattomaan tai tahalliseen toimintaan, eli toiminnan on tullut aiheuttaa vahinko.
 • Vahingon tulee olla sellainen, että siitä voi saada korvauksen. Korvattava Esimerkiksi mielipahasta ei yleensä voi saada korvauksia, mutta kivusta ja särystä tai rakennuksen rikkoontumisesta voi.

Tietyissä tapauksissa on mahdollista, että vaatimukset poikkeavat tästä. Esimerkiksi rakennukselle aiheutuneen tärinävahingon osalta riittää, että vahinko on todennäköisesti syy-yhteydessä toimintaan.


Taloudellisten vahinkojen korvaamiselle on lisäedellytyksiä.

Varallisuusvahingoiden (eli taloudellisten vahinkojen) erityisedellytykset

Vaikka kaikki yllä mainitut vahingonkorvauksen edellytykset täyttyisivät, varallisuusvahingoista ei aina saa korvauksia. Jos joku on aiheuttanut sinulle esimerkiksi tulonmenetyksiä, vahingonkorvausoikeudelle on lisäedellytyksiä.

Korvausta taloudellisesta vahingosta voi saada:

 • Jos vahinko on aiheutettu rangaistavaksi säädetyllä, eli rikoksella.
 • Jos vahinko on aiheutettu julkista valtaa käytettäessä. Tämä tarkoitta käytännössä sitä, että viranomaisen on tullut aiheuttaa vahinko viranomaistoiminnallaan.
 • Jos korvauksen maksamiselle on muita erittäin painavia syitä.

Varallisuusvahingosta voi siis saada korvauksen, mutta sitä ei saa läheskään kaikissa tapauksissa.


Sinun pitää vaatia korvauksen maksamista. Kerro vaatimuksessa miksi sinulla on oikeus vahingonkorvaukseen ja kuinka suurta korvausta vaadit.


Mitä vahingonkorvausvaatimukseen kirjoitetaan?

On erittäin harvinaista, että joku maksaisi korvausta ilman sen vaatimista. Vahingonaiheuttaja ei välttämättä tiedä sinulle aiheutuneen vahinkoa, eikä hän mitä todennäköisimmin tiedä vahingon määrää. Käytännössä sinun pitää vaatia vahingonkorvauksen maksamista, jos haluat korvauksia.

Sinun kannattaa esittää vaatimus kirjallisesti tai muulla myöhemmin todistettavalla tavalla, jotta voit tarvittaessa todistaa vaatineesi korvausta.


Mitä vahingonkorvausvaatimukseen kirjoitetaan?

Selkeä vaatimus pienentää todennäköisyyttä riidan aiheutumiseen. Sinun kannattaa vähintään mainita:

 • Että hän on mielestäsi aiheuttanut vahingon.
 • Millä teolla hän on aiheuttanut vahingon.
 • Kuinka suuri vahinko on.

Näillä tiedoilla kyseessä on jo sellainen vaatimus, jonka vastapuoli pystyy ymmärtämään ja mahdollisesti jopa hyväksymään.


Mitä korvauksen esittämisen jälkeen tapahtuu?

Vahingonaiheuttaja voi reagoida kolmella erilaisella tavalla vaatimukseesi.

 • Hän voi ensinnäkin hyväksyä vaatimuksesi ja maksaa korvauksen. Tällöin asia on loppuun käsitelty.
 • Hän voi kiistää vaatimuksesi. Tällöin saat todennäköisesti oikeusturvavakuutuksestasi korvauksen asian aiheuttamista lakimieskuluista. Kiistämisen jälkeen voit viedä asian käräjäoikeuteen tai pyrkiä neuvottelemaan asiasta.
 • Hän voi olla vastaamatta vaatimukseesi. Tällöin voit uudistaa vaatimuksesi tai viedä asian käräjäoikeuteen.

Sinun kannattaa harkita lakimiehen puoleen kääntymistä viimeistään silloin, jos vaatimuksiasi ei hyväksytä. Lakimiehesi voi ensinnäkin varmistaa oikeutesi korvaukseen ja toisekseen selostaa asian jatkamisen riskit.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi. Voit vaihtoehtoisesti jättää yhteydenottopyynnön.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com