Kuka maksaa yhteisen velan?

26.10.2020

Yhteiset velat ovat tavallisia. Esimerkiksi yhdessä vuokratusta asunnosta aiheutuu yhteistä vuokravelkaa. Yleensä velalliset ovat sopineet keskenänsä miten maksut hoidetaan eikä asiassa synny sen kummempia ongelmia. Välillä ongelmia kuitenkin aiheutuu, jolloin on hyvä tietää miten yhteiset velat toimivat lain mukaan.

Velkoja voi lähtökohtaisesti valita keneltä hän vaatii maksua.

Keneltä velkaa voidaan periä?

Tämä on velkojan näkökulmasta usein erittäin tärkeä kysymys, koska yksi velallinen saattaa tulla maksukyvyttömäksi, jolloin häneltä ei käytännössä voi saada rahaa.

Velkasuhteiden lähtökohtana on solidaarinen vastuu, eli yhteisvastuu. Tämä tarkoittaa sitä, että velkoja voi vaatia maksua kokonaisuudessaan keneltä tahansa velallisista. Käytännössä velkoja voi siis vaatia yhtä velallista maksamaan koko velan.

Yhteisvastuu voidaan kuitenkin sopia pois. Jos velkojan ja velallisten välillä on esimerkiksi sovittu, että kaikki velalliset maksavat vain pääluvun mukaisen osuutensa, velkoja ei voi periä muiden osuuksia yhdeltä velalliselta.


Esimerkki

Vuokralaisia on kolme ja vuokra on 1.200 € kuukaudessa. Vuokranantaja voi valita, keneltä hän vaatii maksua. Hän voi esimerkiksi vaatia yhtä vuokralaista maksamaan koko vuokran.


Mitä tapahtuu jos olen maksanut muiden osuuksia?

Mikäli olet yhteisvastuullisessa velkasuhteessa ja olet maksanut muiden velallisten osuuksia pois, sinulle syntyy regressioikeus. Tämä oikeus tarkoittaa sitä, että voit vaatia maksua muilta velallisilta.


Esimerkki

Vuokralaisia on kolme ja vuokra on 1.200 € kuukaudessa. Jos yksi vuokralainen maksaa koko kuukauden vuokran, hän voi vaatia 400 € kummaltakin muulta vuokralaiselta.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi. Voit vaihtoehtoisesti jättää yhteydenottopyynnön.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com