Velat: Mikä ihmeen kuittaus? Virheelliset käsitykset ovat tavallisia

27.10.2020

Kuittaus on erittäin yksinkertainen toimenpide, mutta se saattaa aluksi olla vaikea hahmottaa. Kuittauksesta on myös huomattavan yleisiä virhekäsityksiä, joita jotkut käyttävät hyväkseen oikeudellisessa argumentoinnissa. Tässä artikkelissa selostan, miten kuittaus todellisuudessa toimii, jotta sinua ei huijata virheellisellä laintulkinnalla.

Sopimusperusteinen kuittaus edellyttää pätevän sopimuksen syntymistä. Lakiperusteinen kuittaus edellyttää saatavien vastakkaisuutta, samanlaatuisuutta ja perimiskelpoisuutta.

On olemassa kaksi erilaista kuittausta

Kuittaus voi joko olla laki- tai sopimusperusteinen.

Sopimusperusteinen kuittaus perustuu nimensä mukaan sopimukseen. Siihen tarvitaan siksi kaikkien kuittaukseen osallistuvien osapuolten suostumus. Sopimusperusteista kuittausta ei käytännössä voida käyttää riitatilanteessa defensiivisesti (vaatimusten torjumiseksi) tai offensiivisesti (saatavan perimiseksi).

Lakiperusteinen kuittaus on puolestaan yksipuolinen toimenpide, jonka voit tehdä kyselemättä suostumuksia keneltäkään. Yksipuolisesti tehty kuittaus on se kuittauksen muoto, jota käytetään riitatilanteissa offensiivisesti tai defensiivisesti.


1. Miten sopimusperusteinen kuittaus toimii?

Sopimusperusteinen kuittaus tehdään samalla tavalla, kuin muutkin sopimukset. Tyyppitapaus on se, että joku ehdottaa kuittausta ja joku toinen hyväksyy ehdotuksen.

Koska sopimusperusteinen kuittaus on sopimusvapauden alainen toimenpide, sillä voidaan saada mitä tahansa velkoja ja velvoitteita häviämään. Jos olet esimerkiksi luvannut naapurillesi, että auraat hänen pihansa joka viikko helmikuussa ja hän on luvannut sinulle korjaavansa kesämökkisi katon, sopimusperusteinen kuittaus on mahdollinen. Tällainen kuittaus ei ole mahdollista yksipuolisesti.


2. Yksipuolinen kuittaus, eli lakiperusteinen kuittaus

Yksipuolinen kuittaus on lakiin perustuva oikeus, jonka käyttämiselle on tarkat edellytykset. Kuittaus tehdään ilmoituksella vastapuolelle. Ilmoitus kannattaa tehdä myöhemmin todistettavalla tavalla.

Yksipuolinen kuittaus edellyttää, että saatavat ovat:

  • Vastakkaisia.
  • Samanlaatuisia.
  • Perimiskelpoisia.

Alla selostan mitä tämä tarkoittaa käytännössä.


2.1 Vastakkaisuus

Saatavien vastakkaisuus on helpoin osio kuittauksesta. Kuittaus voidaan tehdä, jos sinä olet velkaa vastapuolelle ja vastapuoli on velkaa sinulle. Vastakkaisten velkojen tulee olla vastakkaisia, kun kuittaus tehdään.

Et siis voi kuitata saatavaa, jos sinä et kuittaushetkellä ole velkaa vastapuolelle tai hän ei ole velkaa sinulle.

Alla oleva kuva havainnollistaa saatavien vastakkaisuutta.

Kuittaus edellyttää, että sinä olet velkaa vastapuolelle ja vastapuoli on velkaa sinulle.

2.2 Samanlaatuisuus

Samanlaatuisuus tarkoittaa sitä, että saatavat ovat sisällöllisesti samanlaisia. Et siis esimerkiksi voi kuitata rahamääräistä velkaa velvollisuudella luovuttaa auto.

Velan määrä ei vaikuta kuittausoikeuteen, mutta se vaikuttaa kuittauksen määrään. Pienemmällä saatavalla voidaan kuitata osa suuremmasta velasta.

Lakiperusteiset kuittaukset tehdään yleensä käytännössä rahavelkojen kanssa, joten saatavat ovat yleensä samanlaatuisia.

Muu kuin rahavelka on mahdollista muuttaa rahavelaksi tietyissä tapauksissa. Esimerkiksi kieltäytyminen sovitun korjaustyön tekemisestä antaa vastapuolelle useimmiten oikeuden rahamääräiseen vahingonkorvaukseen. Tällainen rahavelka voidaan kuitata rahamääräisellä saatavalla.

Alla oleva kuva havainnollistaa samanlaatuisuutta.

Ensimmäisessä esimerkissä kuittaus on mahdollinen. Kuittauksen jälkeen sinun velkasi on 0 € ja vastapuolen velka on 400 €. Toisessa esimerkissä saatavat eivät ole samanlaatuisia eikä lakiperusteinen kuittaus ole mahdollinen.

2.3 Perimiskelpoisuus

Saatavien tulee myös olla perimiskelpoisia, jotta kuittaus on mahdollinen. Perimiskelpoisuus tarkoittaa sitä, että sinulla tulee olla oikeus vaatia saatavan maksua. Sinun saatavasi tulee siis käytännössä olla erääntynyt tai erääntyä maksuvaatimuksella.

Sinulla tulee myös olla oikeus suorittaa oma saatavasi. Tämä on harvemmin ongelma, mutta saattaa muodostua sellaiseksi joissain tapauksissa. Oikeus suorittaa saatava voi tulla kyseeseen esimerkiksi tulevaisuudessa tapahtuvaksi sovittujen osakkeiden luovutusten osalta ja jo erääntyneen osakkeiden luovutusvelvollisuuden osalta.

Kuittausta ei kuitenkaan aina estä se, jos velka on vanhentunut. Vanhentumislain 15 §:n mukaan saat käyttää vanhentunutta saatavaa kuittaukseen, jos

  • kuittauksen edellytykset ovat täyttyneet ennen saatavan vanhentumista tai
  • jos saatavasi liittyy samaan oikeussuhteeseen (esim. samaan sopimukseen), kuin kuitattava velka.


Yleisin väärinkäsitys, jota voidaan käyttää sinua vastaan

Kuittausta tehdessäilmenee välillä tilanteita, jolloin vastapuoli tai hänen asiamiehensä ilmoittaa kuittauksen olevan mahdoton saatavan epäselvyyden ja riitaisuuden vuoksi. Tällä laintulkinalla voitaisiin tehdä riitautuksia hyvin heikoilla perusteilla vain siksi, että kuittaus estettäisiin.

Maininta riidattomuudesta perustuu 90-luvulla annettuun korkeimman oikeuden ratkaisuun, jossa korkein oikeus kylläkin hylkäsi kuittauksen muun muassa saatavan riitaisuuden vuoksi. Tämä näkemys on kuitenkin nykyään vanhentunut.

Lakiperusteinen kuittaus edellyttää yllä mainitusti vain vastakkaisuutta, samanlaatuisuutta ja perimiskelpoisuutta. Saatava on teknisesti katsoen joko olemassa tai ei. Jos se on olemassa, kuittaus on oikeutettu ja jos se ei ole olemassa, kuittaus ei ole oikeutettua. Saatavan olemassaolo ja määrä on viime kädessä oikeudenkäynnissä tutkittava asia.

Jos asia päätetään lainvoimaisesti vastapuolen kannan mukaan saatavaa ei ollut olemassa eikä kuittaus siksi ollut mahdollinen. Jos voitat riitaisuutta koskevan asian, saatava oli olemassa ja kuittaus oli mahdollinen.

Korkein oikeus on korjannut kantansa vastaamaan tätä tulkintaa vuonna 2007.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com