Asunnon oveen ilmestyi toinen nimi. Vuokranantajalla on yllättävän vähän sananvaltaa sen suhteen, kuka huoneistossa asuu.

26.11.2020

Vuokranantajalle voi olla tärkeää, kuka hänen omistamassaan asunnossa asuu. Yksiönkin arvo Helsingissä on usein 200.000 € paikkeilla, joten vuokranantaja saattaisi haluta valita tunnollisen vuokralaisen, jotta asuntoa ei tuhota. Monelle vuokranantajalle voi kuitenkin tulla yllätyksenä kuinka vähän sananvaltaa hänellä on sen osalta, kuka asunnossa asuu.

Vuokranantajalla on hyvin vähän mahdollisuuksia estää huoneiston alivuokraaminen tai vuokralaisen lähisukulaisten asuminen huoneistossa.

1. Mitä virkaa vuokrasopimuksella on?

Alla olevia vuokralaisen oikeuksia ei voida rajoittaa vuokrasopimuksella.


2. Puoliso ja perheeseen kuuluvat lapset saavat muuttaa asuntoon

2.1. Mitä vuokralainen voi tehdä?

Lain mukaan vuokralaisen puoliso ja perheeseen kuuluvat lapset saavat käyttää asuntoa yhdessä vuokralaisen kanssa.


2.2. Miten vuokranantaja voi estää tämän?

Tätä vuokralaisen oikeutta ei voida estää.


3. Muut lähisukulaiset ja puolison lähisukulaiset

3.1. Mitä vuokralainen voi tehdä?

Vuokralainen saa käyttää huoneistoa yhteisenä asuntona myös lähisukulaisensa ja puolisonsa lähisukulaisen kanssa.


3.2. Miten vuokranantaja voi estää tämän?

Vuokranantaja voi estää tämän, jos siitä aiheutuu vuokranantajalle huomattavaa haittaa tai häiriötä. Käytännössä etukäteen on harvemmin todettavissa, että haittaa tai häiriötä syntyy. Se ei ole huomattavaa haittaa, että huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärä lisääntyy jonkin verran.


4. Alivuokraus tai muu enintään puolen huoneiston luovutus

4.1. Mitä vuokralainen voi tehdä?

Vuokralainen saa alivuokrata huoneiston tai muuten luovuttaa enintään puolet huoneistosta toisen käytettäväksi.


4.2. Miten vuokranantaja voi estää tämän?

Vuokranantaja voi estää tämänkin, jos siitä aiheutuu vuokranantajalle huomattavaa haittaa tai häiriötä. Kuten yllä jo mainittiin, haitan tai häiriön toteaminen etukäteen voi olla haastavaa.


Vuokranantajan tulee viedä väliaikainen luovutus oikeuteen 14 päivän kuluessa ilmoituksesta, jos hänellä on perusteltu syy vastustaa luovutusta.

5. Koko huoneiston luovutus enintään kahdeksi vuodeksi

5.1. Mitä vuokralainen voi tehdä?

Vuokralainen saa tietyissä tilanteissa luovuttaa koko asuinhuoneiston toisen käytettäväksi, eli vuokrata asunnon edelleen. Asunto voidaan vuokrata edelleen kahdeksi vuodeksi.

Edellytyksenä on se, että vuokralainen oleilee toisella paikkakunnalla töiden, opintojen tai jonkin vastaavan syyn takia. Vuokralaisella ei siis ole tätä oikeutta, jos hän esimerkiksi muuttaa 10 km päähän asumaan seurustelukumppaninsa kanssa.


5.2. Vuokralaisen pitää tehdä ilmoitus

Vuokralaisen on viimeistään kuukautta ennen huoneiston käytön väliaikaista luovutusta kirjallisesti ilmoitettava asiasta vuokranantajalle.


5.3. Miten vuokranantaja voi estää tämän?

Vuokranantaja voi estää tämän, jos hänellä on perusteltu syy vastustaa huoneiston väliaikaista luovutusta ja hän vie asian tuomioistuimen tutkittavaksi 14 päivän kuluessa saatuaan vuokralaisen ilmoituksen väliaikaisesta luovutuksesta.

Vuokranantajalla voi muun muassa olla pätevä peruste luvan epäämiseen, jos hänellä on perusteltua syytä olettaa luovutuksensaajan menettelevän vuokrasopimuksen purkuun oikeuttavalla tavalla.

Aika asian viemiselle käräjäoikeuteen on kuitenkin niin lyhyt, että vuokranantaja harvoin pystyy estämään luovutuksen, jollei hän tunne luovutuksensaajaa ennalta.


Haluatko keskustella kanssani?

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi. 


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com