Etäyhtiökokous

03.02.2021

Tämänhetkinen koronatilanne on saanut monet yhtiöt miettimään yhtiökokouksen järjestämistä etäkokouksena. Tämä on mahdollista lain sallimissa puitteissa.

Etäosallistuminen on mahdollista

Lue ensin yhtiön yhtiöjärjestys

Lain lähtökohtana on se, että etäosallistuminen on mahdollista järjestää. Yhtiön yhtiöjärjestys saattaa kuitenkin kieltää etäosallistumisen, jolloin etäosallistuminen ei ole mahdollista. Tämä on kuitenkin harvinaista.

Yhtiöjärjestyksessä voi olla muunkin laisia määräyksiä etäkokouksesta. Tällaisilla määräyksillä etäosallistuminen voidaan esimerkiksi tehdä jokaisen osakkaan oikeudeksi. Tällaisia määräyksiä on noudatettava.


Kuka päättää mahdollisuudesta?

Yleensä yhtiöjärjestyksessä ei lue sanaakaan etäosallistumisesta, jolloin siitä päättäminen on hallituksen vapaassa harkinnassa. Jotta etäosallistuminen olisi mahdollista, hallituksen pitää päättää sen olevan mahdollista. Mikäli hallitus ei päätä mahdollistaa etäosallistumista, se ei ole mahdollista.


Mitä on pakko varmistaa?

Mikäli etäosallistuminen mahdollistetaan, yhtiön pitää pystyä selvittämään etäosallistujien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus yhtä luotettavasti, kuin tavallisessa yhtiökokouksessa.

Näiden vaatimusten täyttäminen ei ole vaikeaa nykyteknologialla.


Voiko kokouksen järjestää kokonaan etänä?

Yhtiökokouksella on aina oltava paikka ja osakkeenomistajalla on aina oikeus osallistua kokoukseen paikan päällä. Hallitus ei siis voi pakottaa ketään osallistumaan etänä.

Kenenkään osakkeenomistajan ei kuitenkaan ole pakko olla fyysisesti paikan päällä, vaikka paikka on pakko olla. Pakollinen läsnäolo on ainoastaan yhtiökokouksen avaajalla ja puheenjohtajalla.

Yhtiöoikeudellisesti kokonaan etäkokousta ei voida järjestää lain menettelysääntöjä noudattaen. Puhdas etäkokous on kuitenkin mahdollista järjestää alla selostetulla tavalla.


Osakkeenomistajat voi päättää sivuuttaa menettelysääntöjä ja jopa jättää kokouksen pitämättä

Pienissä yhtiöissä, joissa osakkaat ovat samaa mieltä asioista, ei ole pakko pitää kokousta lainkaan. Osakkaat voivat tehdä yksimielisen päätöksen, josta voit lukea enemmän artikkelistani yhtiökokousta ei ole pakko pitää.

Jos yksimielinen päätös ei ole mahdollinen, mutta lain menettelysäännöksiä ei haluta noudattaa orjallisesti, osakkeenomistajat voivat päättää sivuuttaa lain edellyttämiä muotovaatimuksia. Tällaiseen päätökseen tarvitaan niiden suostumus, jota laiminlyönti koskee.

Näillä tavoilla yhtiökokous voidaan pitää kokonaan etänä, mutta se edellyttää käytännössä kaikkien osakkeenomistajien suostumusta.


Haluatko keskustella kanssani

Soita minulle numeroon 044 984 8548, jos haluat keskustella kanssani asiastasi.


Kristian Krokfors
Oikeustieteen maisteri
Oikeudenkäyntilakimies
044 984 8548
kristian@krokforslaw.com